3
nov

Het NIP visitatie-instrument is een groot succes

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het NIP visitatie-instrument. Het visitatie-instrument helpt te reflecteren op je professioneel handelen, geeft richting aan je professionele ontwikkeling en helpt je professionele identiteit te versterken. Het is goed om te zien dat de vraag hiernaar groot is.

Wij zijn ons bewust van het belang van het NIP-visitatiecertificaat in de contractering bij zorgverzekeraars. Om die reden zijn wij in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland over een vangnet in geval de wachttijd voor visitatie oploopt. Uiteraard proberen we dit te allen tijden te voorkomen.

Het visitatie-instrument is beschikbaar voor vrijgevestigde (GZ)-psychologen in de GGZ. Daarnaast is er een aangepast reflectie-instrument, speciaal voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg. De komende tijd gaan we ons inzetten om het instrument voor verschillende doelgroepen toepasbaar te maken. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heeft visitatie jouw bijzondere interesse? Om de vraag goed op te vangen zijn wij op zoek naar visiteurs.