30
jan

Het NIP geeft visie op de toekomst van de GGZ in politiek Den Haag

Hoe moet het verder in de zorg, nu de vraag door de vergrijzing steeds groter en complexer wordt, de kosten stijgen en er tekorten op de arbeidsmarkt dreigen?

Het antwoord van het NIP hierop is: vertrouwen in de zorgprofessional en investeren in de kwaliteit van zorg.

De vaste Kamercommissie VWS vroeg aan staatssecretaris Blokhuis nu echt haast te maken met de aanpak van de wachttijden en de arbeidsmarktproblematiek. Vervolgens bespraken bestuurders van beroeps- en brancheorganisaties op VWS hoe het verder moet met de toekomst van de zorg.

Het NIP was hierbij prominent aanwezig en had vooraf al betrokkenen de visie vanuit het perspectief van de zorgprofessional gestuurd.

 

Contouren voor een toekomstbestendige zorg

De contourennota moet antwoord te geven op de vraag hoe de zorg houdbaar, betaalbaar en toegankelijk blijft en hoe we de toenemende zorgvraag tegemoet kunnen treden met een afnemend aantal mensen dat de zorg kan leveren. Het gaat om een toekomstbeeld voor de komende tien/twintig jaar dat staatssecretaris Blokhuis vóór het zomerreces aan de Tweede Kamer wil aanbieden.

Volgens het NIP kan dit alleen met:

  • meer vertrouwen in de professional,
  • investeren in de kwaliteit van zorg,
  • de cliënt weer centraal stellen,
  • meer samenwerken over de grenzen van de zorgdomeinen,
  • en regionaal maatwerk met centrale regie.

Het NIP bracht deze visie in bij VWS tijdens een bestuurlijk overleg hierover met de ambtelijke top van VWS, bestuurders van zorginstellingen, verzekeraars, gemeenten, andere beroepsverenigingen en cliëntorganisaties.

Het NIP kreeg veel bijval voor de roep om preventie, consultatie en dienstverlening vanuit de GGZ, waarmee soms zwaardere zorg voorkomen kan worden. Ook moet er meer aandacht komen voor de perverse prikkels die door de huidige productfinanciering zijn ontstaan.

Eerder die dag vond een pittig debat over de GGZ in de Tweede Kamer plaats.