23
jun

GGZ-aanbieders kunnen vanaf nu een continuïteitsbijdrage aanvragen

Vanaf 23 juni kunnen ggz-aanbieders die zorg zonder verblijf leveren en een jaaromzet hebben onder de 10 miljoen euro een continuïteitsbijdrage aanvragen.

Op 28 mei werd de regeling al aangekondigd (zie: Regeling continuïteitsbijdrage ggz gereed), maar vanaf 23 juni zijn via de website van Zorgverzekeraars Nederland de voorwaarden en documenten te downloaden. Ook staat er een Q&A online. Voor specifieke vragen over ingediende aanvragen kan door zorgaanbieders contact worden opgenomen met de desbetreffende zorgverzekeraar(s).

De regeling voor de ggz is een aangepaste versie van de reguliere continuïteitsbijdrage-regeling. De opzet daarvan is immers gebaseerd op een declaratiepatroon van consulten of kortdurende prestaties. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s en gb ggz producten die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Daarom is gewerkt aan een aangepaste regeling, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en voor de zorgaanbieders in de ggz is dat 85%.