12
nov

Gevolgen van de coronacrisis voor de ggz: een analyse

De uitbraak van COVID19 heeft een grote impact op onze gezondheidszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbosinstituut brengen in maandelijkse rapportage de gevolgen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in kaart.

Net als in de somatische zorg meldden zich sinds de uitbraak van COVID19 veel minder patiënten bij de huisarts met psychische klachten, waardoor de huisarts minder patiënten kon doorverwijzen. Dit staat in contrast met de onderzoeken die aantonen dat veel Nederlanders sinds COVID19 juist extra psychische klachten rapporteren.

In bijgevoegde rapportage (pdf) vind je meer informatie over hoe de zorgvraag zich ontwikkelt, wat er met het aantal verwijzingen gebeurt, hoe het is gesteld met de behandelcapaciteit, en welke invloed de crisis heeft op de bestaande wachtlijsten en tijden.

De belangrijkste punten die gebaseerd zijn op een schatting:

 

Verwijzingen

Zorgdomein data laten zien dat, sinds op 12 maart de eerste maatregelen werden afgekondigd om de verspreiding van COVID19 tegen te gaan, de landelijke instroom van patiënten in de ggz sterk afnam. Het aantal verwijzingen vanuit de huisarts daalde met ongeveer de helft. In de zomermaanden was het aantal verwijzingen ongeveer net zo hoog als verwacht zonder COVID19.

Sinds het eind van de zomer lijkt het aantal verwijzingen weer achter te blijven. Mogelijk worden dus niet alle verwijzingen ingehaald en heeft de instroom naar de ggz een nieuw evenwicht gevonden.

 

Wachttijden

Wat betreft de wachttijden signaleren we weinig veranderingen in de laatste maanden. Dit geldt voor zowel de aanmelding- als behandel-wachttijd. Ook voor de meeste diagnoses zien we dat de wachttijden vergelijkbaar zijn met 2019.

 

Geleverde zorg (alleen door instellingen in de SGGZ)

De resultaten geven dus een eerste beeld, maar zijn niet representatief voor de specialistische ggz in Nederland. Het aantal geopende behandeltrajecten is substantieel gedaald sinds de COVID19 maatregelen en is bijna terug op het niveau van voorgaande jaren. Ook het aantal afgesloten trajecten daalde na de COVID19 maatregelen.

Ook geven we inzicht in het aantal minuten directe behandeltijd, het aantal opnamedagen en het aandeel van de patiënten met een openstaand zorgtraject dat zorg heeft ontvangen. Het aantal direct patiëntgebonden minuten zorg ligt de afgelopen periode iets hoger dan vorig jaar. Het aantal opnamedagen is flink (40%) gedaald na de COVID19 maatregelen tijdens de eerste golf. Er is sprake van een herstel tot 90% van het aantal uit 2019.

 

NZa: Per 2021 ook aantal mensen op wachtlijst ggz in kaart