5
nov

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: neem deel aan de focusgroep

De adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis organiseert op 16 december een bijeenkomst voor professionals. 

Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is een onderzoeks- en kennisprogramma opgezet ter ondersteuning van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit programma bestaat uit:

  • een kennissynthese
  • een onderzoeksprogramma
  • een impactmonitor

 

Focusgroep op 16 december 2019

De adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma adviseert het programma GHNT over de opzet en uitvoering van deze onderdelen. Bij de ontwikkeling en uitvoering is de betrokkenheid en inbreng van kennis en ervaring vanuit praktijk en beleid van groot belang. De commissie organiseert daarom in samenwerking met de kennisinstituten een bijeenkomst op 16 december. Professionals in het jeugdveld, ervaringsdeskundigen en beleidsfunctionarissen van gemeenten gaan in gesprek over kennisverspreiding- en benutting.

De bijeenkomst is een vervolg op focusgroepen rond kennisbehoeften en monitoring die in maart 2019 plaatsvonden. In juni 2019 is door Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut een kennisinventarisatie opgeleverd (‘Deskresearch huiselijk geweld’ – pdf).  Mede op basis hiervan is de onderzoeksagenda rond de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld.

Een vervolgstap is nu om de kennis uit deze inventarisatie toepasbaar te delen met het veld, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de benutting in de praktijk. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de praktijk belegt de commissie opnieuw een focusbijeenkomst. Dit keer rond de vraag:

Wat hebben jullie nodig om de bestaande kennis over aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling tot je te nemen en te benutten? Wat werkt hierin? En wat niet?

Aan de hand van de opbrengst van deze bijeenkomst wil de commissie zicht krijgen op wensen rond kennisverspreiding en opties voor kennisbenutting rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Praktische informatie

  • Datum: 16 december 10.00-12.30 uur (incl. lunch)
  • Locatie: Utrecht

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met het secretariaat van de commissie: Marianne Berger m.berger@nji.nl of Stefanie Abrahamse s.abrahamse@nji.nl

 

Terugblik bijeenkomst kerngroep GHNT – 28 oktober 2019

NIP-afgevaardigde Yael Meijer heeft namens het NIP zitting in het kernteam van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Leden van dit team vertegenwoordigen organisaties en bewaken de aansluiting op de gezamenlijke aanpak. Yael vertegenwoordigt vanuit het NIP psychologen in de breedste zin van het woord en geeft vanuit deze beroepsgroep suggesties en adviezen binnen het programma.

 

[featured_panel column=”1″ columnoffset=”0″ headline=”Week tegen Kindermishandeling” type=”bordered”]

Van 18 t/m 24 november vindt de Week tegen de Kindermishandeling plaats. Het thema is: ‘Leren van elkaar’. Organiseren jullie een bijeenkomst of evenement tijdens deze themaweek?

[/featured_panel]