1
jun

Erelidmaatschap NIP voor Joke Spikman

Algemeen Bestuurslid Andrea van der Meer, verraste prof. dr. Joke Spikman tijdens het online symposium over de nieuwe richtlijn Parkinson met de titel ‘Erelid NIP’.

De sectie Neuropsychologie droeg Joke voor deze eretitel voor vanwege haar grote verdiensten als voormalig voorzitter van de sectie Neuropsychologie. In deze functie heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor de positie van de psycholoog werkzaam binnen de neuropsychologie.

 

Erelidmaatschap NIP

Het erelidmaatschap geldt als een blijk van waardering voor de bijzondere inzet, grotendeels op vrijwillige basis die leden voor het NIP hebben getoond. Ereleden ontvangen naast een oorkonde enkele speciale voordelen. Het NIP wil daarmee ereleden op een passende manier bedanken en hun verbindende rol in de vereniging benadrukken.

Deze eretitel wordt toegekend door de ledenraad op voordracht van het Algemeen Bestuur. Secties kunnen met een gemotiveerd verzoek actieve leden aandragen bij het algemeen bestuur voor deze voordracht.

Andrea van der Meer:

Als voorzitter van de sectie Neuropsychologie heb je een zeer actieve bijdrage geleverd aan o.a. het bestuur van de sector Gezondheidszorg, het opzetten van de Hersenalliantie Nederland en tal van onderwerpen waarbij de neuropsycholoog in het algemeen en de Klinisch Neuropsycholoog in het bijzonder gepositioneerd moesten worden.
Met niet aflatende inzet heb je steeds opnieuw aandacht gevraagd voor belangrijke uitdagingen en kansen binnen het werkveld van de neuropsychologie. We zijn je erg dankbaar en erkentelijk voor je inzet!