17
dec

Doe mee: NZa monitor contractering GGZ

NIP-leden die al dan niet contracten aangaan met Zorgverzekeraars voor GGZ Zvw: laat je stem horen! Vul de NZa-vragenlijst voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars in vóór 21 januari 2020.

 

Zinnige en zuinige zorg van goede kwaliteit

Goede geestelijke gezondheidszorg moet ook in de toekomst beschikbaar blijven, en waar nodig nog beter worden. Dat is het hoofddoel van het Hoofdlijnenakkoord ggz dat brancheorganisaties van zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de ggz in juli 2018 hebben gesloten.

Contractering is hèt vehikel om afspraken te maken over doelmatigheid, kwaliteit, innovatie, organiserend vermogen en de juiste zorg op de juiste plek. Het contracteerproces is bedoeld om enerzijds zorgverleners te ondersteunen om zinnige en zuinige zorg van goede kwaliteit te leveren en anderzijds om zorgverzekeraars te ondersteunen om voor hun verzekerden doelmatig goede zorg in te kopen.

 

Monitor op 1 april 2020

Afgesproken is dat de NZa de ontwikkelingen in het contracteerproces volgt om zicht te houden op de manier waarop de contractering bijdraagt aan de doelen uit het Hoofdlijnenakkoord. Tot en met 2022 brengt de NZa hier jaarlijks een rapportage in de vorm van een monitor over uit.

De tweede monitor contractering ggz op basis van deze vragenlijst wordt naar verwachting op 1 april 2020 uitgebracht.

 

Praktisch

  1. Vul de enquête éénmaal in.
  2. Invullen duurt ongeveer 20 minuten.
  3. U kunt tussentijds pauzeren en op een later moment het invullen hervatten.
  4. Als u de enquête volledig heeft ingevuld (en een e-mailadres heeft opgegeven) ontvangt u een overzicht van uw antwoorden.
  5. Meedoen kan tot 21 januari 2020.

 

 Start de vragenlijst 

 

Vragen? Neem contact op met de NZa via info@nza.nl ovv Monitor contractering ggz.