30
apr

Doe mee: Nivel onderzoekt belangstelling voor (verkorte) GZ-opleiding en/of EVC-traject

Het Nivel onderzoekt de stand van zaken met betrekking tot ervaren masterpsychologen die de ambitie hebben om zich te kwalificeren als GZ-psycholoog via een EVC-traject en/of (verkorte) GZ-opleiding. Dit gebeurt in opdracht van het programma APV. Wij kondigden dit al eerder aan in onze ‘Update programma APV: verkenning mogelijkheden in volle gang’ van 3 februari.

Verschillende programma APV-werkgroepen gebruiken de Nivel-onderzoeksresultaten bij het opstellen van hun advies. Voor de EVC-werkgroep is dit onderzoek belangrijk om zicht te krijgen op de groep mogelijke kandidaten voor een EVC en/of vrijstellingentraject en daarmee ook de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een eventueel tijdelijk, versneld traject naar een BIG-registratie als GZ-psycholoog.

De onderzoeksresultaten zijn deze zomer in te zien via de websites van Nivel en het programma APV.

 

Filmpje: Navigeren naar toekomstbestendige psychologische vervolgopleidingen