20
okt

Deelname psychologisch specialisten aan medische of specialistische staven

Het NIP heeft samen met de NVGzP onderzoek gedaan naar de deelname van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen aan medische of specialistische staven binnen hun eigen ziekenhuis of GGZ-instelling. Uit het onderzoek blijkt dat de deelname van psychologisch specialisten aan de medische staf in ziekenhuizen al veel normaler is dan in GGZ-instellingen.

Resultaten

Er hebben 149 mensen meegewerkt aan het onderzoek in de periode juni- juli 2021. De belangrijkste resultaten van het onderzoek:

  • 41% van de respondenten behoort tot de specialistische staf, tegenover 59% dat niet tot een specialistische staf behoort.
  • Van de respondenten die tot de specialistische staf behoren, heeft 33% hier zelf moeite voor moeten doen.
  • 26% van de respondenten die niet tot de specialistische staf behoren, geeft als reden hiervoor het bestaande beleid, 15% geeft aan dat dit het gevolg is van het ontbreken van een specialistische staf en voor 9% is dit het gevolg van een afwijzing door de instelling of directie.
  • Er lijkt sprake te zijn van een trend, waarbij er in ziekenhuizen vaker een medische staf aanwezig is dan in GGZ- of overige instellingen.

Wij gaan dit onderzoek met een zekere regelmaat herhalen om te bezien wat de veranderingen en trends zijn.

Spreek je uit!

Wij vinden het van groot belang dat psychologisch specialisten in medische en specialistische staven zitting hebben en nemen dit ook mee naar de landelijke gesprekken hierover.

Wil je weten hoe jij zelf het gesprek hierover aan kunt gaan in je eigen organisatie? Bekijk dan de toolkit die de FMS voor medisch specialisten heeft gemaakt en die goed te gebruiken is door psychologisch specialisten.