3
feb

Correctie: link in facturatiemail

Herhaalde melding: in de ledenmail met daarin de contributiefactuur 2021 is per abuis een verkeerde link opgenomen die niet doorverwees naar Mijn NIP. Via deze link kun je alsnog op de juiste wijze inloggen: Log in via Mijn NIP