19
okt

Coronamaatregelen maken jongeren angstiger en somberder

Het programma Buitenhof ging op zondag 18 oktober over de gevolgen van de coronamaatregelen. Op economisch gebied, maar ook over de grote impact van de maatregelen op de geestelijke gezondheid. Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, en Jacobine Geel van de Nederlandse GGZ riepen op de mentale gezondheid van de jeugd een maatschappelijke prioriteit te maken.

 

Onderzoek

Nederlandse kinderen voelen zich minder gezond en hebben vaker last van angst en somberheid door de coronamaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek tijdens de eerste lockdown van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, waar Arne Popma bij betrokken is.

De voorlopige resultaten laten zien dat, vergeleken met 2018, deze kinderen zich minder gezond voelen en minder contact hebben met leeftijdgenoten. Het aantal kinderen met dusdanig ernstige angstklachten dat er op zijn minst hulp aangeboden zou moeten worden, verdubbelde van 8% naar 16% van de kinderen.

  • Lees meer over het onderzoek in dit persbericht van het Amsterdam UMC (18 oktober 2020)

 

Contact en samenwerking

Popma pleitte in Buitenhof voor het zo lang mogelijk open houden van de scholen, omdat we op die manier ook in contact blijven met jongeren en gezinnen. Popma benadrukte daarnaast het belang van samenwerking tussen professionals, zowel in de ggz als op school en in de wijkteams:

“Samen met jongeren moeten we met ouders, professionals en politici nadenken hoe jongeren met elkaar en met vertrouwde volwassenen in contact kunnen blijven. En hoe we ondersteuning kunnen bieden die jongeren aanspreekt.”

Hij ziet veel saamhorigheid en bereidheid te leren van elkaars ervaringen. Tot slot een gezamenlijke oproep van Popma en Geel: “Laat kinderen meedenken, onze toekomst hangt van hen af.”

De samenwerking in het jeugddomein krijgt onder meer vorm binnen het programma Zorg voor de Jeugd. Daarin werken VWS, de kennisinstituten en de samenwerkende beroepsverenigingen (waaronder het NIP) hard aan goede en bruikbare informatie voor kinderen, ouders, professionals en de gemeenten rondom de coronacrisis. Het Nederlands Jeugdinstituut coördineert de informatievoorziening. Zie onder meer:

De Samenwerkende Beroepsverenigingen en andere jeugdexperts riepen het kabinet eerder al op oog voor jongeren te blijven houden, en steeds een goede afweging te maken tussen een veilige samenleving en een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Lees ook: Bescherm kinderen en jongeren tegen nadelige gevolgen van coronamaatregelen (NIP – 9 september 2020).