31
mrt

Commissie herstructurering gaat in gesprek met secties

Op 29 maart vond een extra ledenraadvergadering plaats over de voortgang van de herstructurering van het NIP. Als voorbereiding had de commissie een filmpje opgenomen om de plannen op hoofdlijnen toe te lichten.

 

Op de pagina Herstructurering zijn alle stukken die tot nu toe zijn besproken met de Ledenraad op een rij gezet. Ook kunt u daar het filmpje bekijken.

 

De komende periode gaat de Commissie Herstructurering in gesprek met secties om input te verzamelen voor de herstructurering. De ledenraad stemde ermee in dat de Commissie Herstructurering de volgende vragen aan sectiebesturen voorlegt:

  • Welke onderwerpen willen jullie als sectie oppakken en welke ondersteuning van bureau is daarvoor nodig?
  • Welke beleidsthema’s dient het NIP centraal op te pakken?
  • Welke centrale voorzieningen moeten blijven?

In de ledenraadvergadering van juni worden de resultaten van deze input teruggekoppeld.

 

Benoemingen

Tot slot werd er nog gestemd over een aantal benoemingen. Voor het College van Beroep werden mevrouw dr. A. van Dijke benoemd. Vijf leden werden herbenoemd: de heer drs. J. Verdam, mevrouw drs. M.E. de Weerdt, mevrouw dr. A.M.L. Collot d’Escury-Koenigs, mevrouw dr. S.M. van Es en de heer prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt.