Mogelijkheden na een klinische master

homepage super klein

Wat is de volgende stap na het behalen een masterdiploma in de richting van de klinische psychologie? Wanneer je bent afgestudeerd richting van klinische, klinische neuro- of klinische jeugdpsychologie ben je een basispsycholoog. Op dit moment ben je nog niet bevoegd om diagnoses te stellen of om zelfstandig psychische stoornissen te behandelen. Wat kan dan al wel als je een zo gehete ‘masterpsycholoog’ bent? Waarvoor ben je wél bevoegd? Wanneer mag je jezelf een klinisch, klinisch neuro- of klinisch jeugdpsycholoog noemen? Wil je dit laatste worden, dan is het van groot belang dat je veel werkervaring opdoet en verder doorstudeert.

 

Masterpsycholoog

Wanneer je een opleiding psychologie hebt afgrond bestaande uit minimaal een bachelor van drie jaar en een master van één jaar mag je jezelf een masterpsycholoog noemen. Al masterpsycholoog heb je de vaardigheden om:

* intakegesprekken te voeren en een indicatie the geven voor een passend behandelaanbod aan cliënten;

* via een psychodianostisch onderzoek een beeld te vormen van problematiek bij individuen en daarover een rapport op te stellen met een goede onderbouwing;

* psycho-educatie te geven aan cliënten en hun omgeving;

* psychologische behandelingen en trainingen te geven, op zowel individueel- als groepsniveau;

* en een bijdrage te leveren aan literair en experimenteel wetenschappelijk onderzoek.

 

Vakbekwaamheid

De titel van psycholoog is niet wettelijk beschermd, wat inhoudt dat in principe iedereen vrij is de titel te gebruiken, ongeacht zijn of haar opleiding. Iedereen is dus in staat om psychologische zorg te bieden. Qua opleiding zegt het dus weinig over het feit dat je een psycholoog bent. Echter, wanneer je afgestudeerd bent en een jaar werkervaring hebt kun je de titel PSYCHOLOOG NIP gebruiken. De titel PSYCHOLOOG NIP kan je dus aanvragen als kenmerk voor kwaliteit. Het NIP zet zich dus in voor goede en betrouwbare psychologische zorg. Zij stellen dan ook vakbekwaamheidseisen aan NIP-geregistreerde psychologen. Voor meer informatie over vakbekwaamheid kun je naar de website van het NIP.

Hoe ga je van masterstudent naar volwaardig GZ psycholoog?

Stap 1: Behaal je masterdiploma en je BAPD

Om in aanmerking te komen voor de postmasteropleiding tot gezondheidspsycholoog (GZ psycholoog) heb je werkervaring nodig. Deze zou je al kunnen opdoen tijdens je master. Wanneer je een universitaire psychologie master volgt, heb je de mogelijkheid om je Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen. Wanneer je in het bezit bent van de BAPD vergroot je jouw kans op de GGZ-arbeidsmarkt. De BAPD staat voor:

* een basiskennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de algemene psychodiagnostiek;

* een algemeen geaccepteerd kader voor de toetsing van kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de algemene psychodiagnostiek;

* en aandacht voor de psychodiagnostiek tijdens de academische studie psychologie en in diverse beroepsvelden.

Vaak wordt er op jouw universiteit voorlichting gegeven over hoe je de BAPD kunt behalen. Wanneer dit niet zo is of je nog steeds met vragen zit, kun je contact opnemen met de contactpersoon op jouw universiteit. Door op deze link te klikken kom je op de lijst met contactpersonen.

 

Om je BAPD aan te vragen moet je voldoen aan een aantal criteria. Deze staan hier uitgebreid beschreven. Samengevat dien je te voldoen aan de volgende criteria:

* Je hebt 200 uur werkervaring in de psychodiagnostiek.

* Je hebt 20 uur supervisie gevolgd van een erkend supervisor BAPD.

* Je hebt 3 casusverslagen geschreven.

* Je hebt voldaan aan specifieke theoretische eisen.

Wanneer je een BAPD hebt behaald, heb je een streepje voor op je medestudenten zonder BAPD, waardoor de kans aanzienlijk groter wordt dat je in aanmerking komt voor plek als basispsycholoog. Daarnaast biedt de BAPD een goede basis voor het onderdeel psychodiagnostiek van de GZ-opleiding. Hoewel het behalen van de BAPD aan te raden is voor de GZ-opleiding, is dit geen verplichte toelatingseis.

 

Stap 2: Bemachtig een LOGO-verklaring

Nadat je een klinische, klinische jeugd of klinische neuro master hebt afgerond, heb je een LOGO-verklaring nodig om toegelaten te worden tot een GZ-opleiding. Deze LOGO-verklaring kun je aanvragen bij de Vereniging LOGO (vLOGO). De vLOGO controleert of je aan de toelatingsvoorwaarden voor de GZ-opleiding hebt voldaan. Meer informatie over de vLOGO en de LOGO-verklaring is te vinden de website.

Het is daarnaast belangrijk om te weten dat niet alle LOGO-verklaringen te behalen zijn tijdens de universitaire opleiding. Enkele onderdelen kunnen enkel behaald worden tijdens de werkevaring die je opdoet na het behalen van je master. Verder is het ook belangrijk om te weten dat de onderdelen van de LOGO-verklaring gedeeltelijk overeenkomen met de onderdelen van de BAPD, maar dus ook een aantal onderdelen van elkaar verschillen.

 

Stap 3: Doe de GZ-opleiding

De GZ-opleiding duurt twee jaar en gaat meerdere malen per jaar van start. Tijdens de opleiding ligt de focus op psychologische diagnostiek, indicatiestelling, behandelmethoden, crisisinterventie en andere professionele taken. De manier van onderwijs is deels cursorisch en deels praktijkervaring opdoen. Je moet twee jaar lang vier dagen in de week werken onder supervisie en een dag in de week onderwijs volgen. De maximale opleidingsduur is vier jaar. Deelnemers aan de opleiding kunnen kiezen uit volwassen & ouderen (V&O), kinderen & jeugd (K&J) of ouderenzorg. Nadat je de GZ-opleiding hebt gevolgd, ben je een BIG geregistreerde psycholoog. Wanneer je in het BIG-register staat heb je de wettelijke bevoegdheid tot zorgverlener volgens een van de onderdelen van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg ( Wet BIG).

Let op! Zoals eerder genoemd is het belangrijk om je te onderscheiden van andere psychologiestudenten. Dit is voornamelijk omdat er een beperkt aantal plekken zijn in de GZ-opleiding. Zorg er dus voor dat je goed voorbereid bent en weet wat er van tevoren van je verwacht wordt.

 

Stap 4: Specialiseer jezelf

Na het afronden van de GZ-opleiding is het mogelijk om een opleiding te volgen tot klinisch psycholoog of klinisch Neuropsycholoog. Het beroep klinisch (neuro)psycholoog is opgenomen als specialistisch beroep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Klinisch psychologen zijn dé specialisten in de (geestelijke) gezondheidszorg. Als klinisch psycholoog ben je gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychische en/of psychosomatische problematiek. Daarnaast ben je in staat tot het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en legt daarbij de verbinding tussen de klinische praktijk en de wetenschap. Als laatste bezit je de kennis en heb je de vaardigheden op het gebied van management, beleid en organisatie, wat vaak gepaard zal gaan met het aannemen van een leidinggevende positie in de zorg.

Een klinisch neuropsycholoog heeft uitgebreide kennis van de relaties tussen hersenen en gedrag en is vaardig in het toepassen van deze kennis in de praktijk van de patiëntenzorg met betrekking tot diagnostiek en behandeling. Deze specialistische kennis en vaardigheden strekken zich uit over de gehele leeftijdsrange. De klinisch neuropsycholoog is daarnaast op hoog niveau geschoold in het coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en beheerst management- en onderwijsvaardigheden.

Voor de specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog staat 3 – 4 jaar. De meeste personen ronden deze opleiding af na 4 jaar. Onder bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat er een vrijstelling wordt gegeven voor een deel van de opleiding. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als eerder al gepromoveerd bent.

 

Zie hier een schematische weergave van deze informatie:

 schema website

 

POG-GGZ

Naast om als GZ psycholoog aan de slag te gaan, kan je ook het werkveld betreden als praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ). De huisarts is hier verantwoordelijk voor de doorverwijzing naar de GGZ. De huisarts bepaalt daarnaast ook of er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-V classificatie en waar deze in dat geval behandeld wordt. In deze indicatie speelt de POH-GGZ een belangrijke rol. Indien de huisarts binnen zijn consult voldoende kan inschatten welke zorg de cliënt nodig heeft, kan hij hem of haar doorverwijzen naar de POH-GGZ. Deze kan op basis van een intakegesprek een inschatting maken van de problematiek en hulpvraag van de cliënt en, indien nodig, advies uitbrengen aan de huisarts, zodat hij/zij de cliënt gericht door kan wijzen naar de GB GGZ of de GGGZ. Indien er sprake is van een lichte problematiek en de klachten niet voldoen aan een (vermoeden van een) DSM-classificatie, kan de cliënt begeleid worden door de POH-GGZ. Een voorbeeld is een cliënt die verwikkeld is in een ingewikkelde echtscheiding en daardoor lichte psychische klachten ervaart. De ondersteuning van de POH-GGZ zit dan in de preventie van ernstigere klachten, zoals een depressie. De taken van een POH-GGZ kunnen goed vervuld worden door een masterpsycholoog. Een aantal nadelen van dit beroepsveld en deze specifieke functie zijn de beperkte omvang van het aantal arbeidsplaatsen en veel concurrentie van andere beroepsgroepen, zoals toegepast psychologen van het HBO, verpleegkundigen en maatschappelijke werkers. Daarnaast zijn er vaak geringe doorgroeimogelijkheden binnen instanties en is het salaris in veel gevallen op niet op WO niveau.

 

Masterpsycholoog als medebehandelaar

Het is ook mogelijk om werkzaam te zijn als medebehandelaar. Dit is mogelijk zowel binnen de Generalistische Basis (GB) GGZ, als in de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ). Echter kan een masterpsycholoog niet per direct werkzaam zijn als hoofdbehandelaar binnen de GGZ. Daarom is het voor masterpsychologen mogelijk gemaakt om cliënten te behandelen als medebehandelaar, ter ondersteuning van hun behandeling. Daarnaast kunnen masterpsychologen een ervaring opdoen binnen behandelingen en diagnostiek door middel van een opleidingsplekken. Voor meer informatie over de inhoudelijke taken van een medebehandelaar, neem een kijkje op de website van het NIP.

 

 

Mogelijkheden buiten de GGZ

Tot slot zijn er ook voldoende mogelijkheden buiten de GGZ om aan de slag te gaan als masterpsycholoog. Hierbij kan je denken aan onderzoek doen bij één van de universiteiten of bij een onderzoeksinstellingen, beleidsfuncties bij de overheid of

beroepsverenigingen, werken bij arbodiensten (bijvoorbeeld het UWV), beginnen als ZZP’er door het opzetten van een eigen bedrijf, of jezelf richten op consultancy in het bedrijfsleven.

Meer weten over mogelijkheden als masterpsycholoog? Ga dan naar het themadossier ‘masterpsychologen’ op de NIP-website. Let op! Als je op deze link klikt, verlaat je onze studentenportal.

 

 

Er is gebruik gemaakt van de beschikbare informatie op:

Studenten-lidmaatschap

Studeer jij psychologie? Word dan nu lid van SPS-NIP. Het lidmaatschap biedt studenten talloze voordelen.
Word lid

Stage psychologie?

Als lid van SPS-NIP
heb je exclusief toegang
tot het volledige
stage overzicht met
misschien wel jouw
droomstage!

Meer weten?