9
jun

Brede reactie op de reparatiewet Wzd heeft succes

Opeens kwam het in een stroomversnelling: de behandeling van de reparatiewet van de Wet zorg en dwang in de Tweede Kamer. Binnen een week ging er een door 11 partijen (!) breed gedragen standpunt de deur uit. De meest prangende onderwerpen passeerden in deze brief de revue: bijvoorbeeld de samenloop Wvggz en Wzd en de toetsing op wilsbekwaamheid.

De behandeling leidde tot enkele moties en amendementen. Waar wederom door ons in gezamenlijkheid een reactie op is gegeven. Dinsdag was er uiteindelijk de stemming en onze inzet heeft succes gehad! Zo kunnen cliënten met een psychische stoornis onder voorwaarden ook onder de Wzd vallen en is er geen sprake van een verplichte BIG registratie voor de deskundige.

Wanneer de behandeling van de wet in de Eerste Kamer plaatsvindt (voor of na het zomerreces) is nog niet bekend.

 

Meer informatie

 

Evaluatie Wzd

Ook is de evaluatie van de Wzd volop van start gegaan. Er wordt een aantal projecten opgestart en werkgroepen geformeerd door het ministerie van VWS waar we input kunnen geven. Denk aan de evaluatie van het stappenplan, de samenloop Wzd/wzggz of de aanpassing van het Besluit zorg en dwang in het kader van de gelijk te stellen aandoeningen.