Numerus Fixus

In het studiejaar van 2019 tot 2020 gold voor zes van de elf universiteiten waar je psychologie kunt studeren een numerus fixus (Maastricht (475), Groningen (650), Leiden (675), Utrecht (600), UvA (650), Radboud (600).

In het studiejaar 2020 tot 2021 zijn tien van de elf universiteiten (met uitzondering van de Open Universiteit) overgegaan tot een numerus fixus van 600 studenten.

Er zijn meerdere beweegredenen die de opleidingsdirecteuren van de universiteiten ertoe hebben gebracht om een gezamenlijke numerus fixus af te spreken. Belangrijk is dat de numerus fixus niet als doel heeft om de studie minder toegankelijk te maken voor studenten. Met een numerus fixus van 600 zouden theoretisch gezien in het studiejaar 2019 tot 2020 alle studenten die zich hadden aangemeld voor de studie psychologie, binnen kunnen komen. Dit was te zien aan het aantal studenten dat binnen is gestroomd op de universiteiten: alle universiteiten waar een numerus fixus gold kregen minder studenten binnen dan het aantal waarop de numerus fixus was gesteld. De steden zonder numerus fixus, zoals Rotterdam, kregen veel meer studenten binnen. Om die reden is er gekozen voor een gezamenlijke numerus fixus: op deze manier kunnen de studenten beter verdeeld worden over de universiteiten en kan de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd worden.

Op de universiteiten waar geen numerus fixus was, hebben zich namelijk lastige situaties voor gedaan. De universiteiten hadden te maken met enorme verschillen in het aantal studenten dat zij jaarlijks binnen kregen. Zo kregen zij het ene jaar 900 studenten binnen en het andere jaar 400. Hierdoor moest veel personeel af en aan ingezet worden. Bij een vast aantal studenten kunnen universiteiten hun professoren en medewerkers vast werk aanbieden en hebben zij niet meer te maken met gebrek aan ruimte in de collegezalen, omdat zij met een numerus fixus beter kunnen voorspellen hoeveel ruimte zij nodig zullen hebben het jaar daarop.

Om onder andere deze verschillende redenen heeft SPS-NIP besloten het standpunt in te nemen dat wij voor numerus fixus op de universitaire bachelors zijn. Het is echter van belang dat hierbij goed in de gaten wordt gehouden dat de bachelor toegankelijk blijft voor wie de studie psychologie wil volgen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere argumenten vóór een numerus fixus die belangrijk zijn om te benoemen.

Door het toevoegen van een numerus fixus komen gemotiveerde studenten op de studie binnen. Psychologie wordt geen ‘parkeerstudie’ meer en het studierendement verhoogt hiermee. Bovendien wordt door een numerus fixus meer aanzien voor het werkveld van de psychologie gecreëerd. Het zal niet langer een studie zijn waar iedereen zonder selectie kan binnen komen. Ook perk je het aanbod van psychologiestudenten hiermee in tot voornamelijk gemotiveerde studenten. Psychologie is nu een enorme studie waarin het moeilijk is je te onderscheiden als student van de andere psychologiestudenten. Allerlaatst maakt een numerus fixus de organisatie en kwaliteit van de studies hoogstwaarschijnlijk beter, doordat de opleidingen zich goed kunnen voorbereiden op een vast aantal studenten.