Internationalisering

Als landelijke organisatie voeren we op elk niveau het gesprek over de internationalisering van onze opleiding. Bijna alle psychologiestudenten hebben te maken met dit onderwerp, daarom willen wij zoveel mogelijk informatie over dit onderwerp delen via deze pagina. Jaarlijks analyseren wij in samenwerking met de Kamer Psychologie van de VSNU met alle opleidingsdirecteuren hoe de verhouding in internationale studenten per universiteit ligt. Op basis hiervan oriënteren wij ons jaarlijks en dit vertaalt zich naar het aanbieden van Engelstalige activiteiten of niet.

In 2019 hebben wij besloten in Enschede en Maastricht, waar bijna geen Nederlandse psychologiestudenten studeren, een pilot te ondernemen om te testen of internationale studenten interesse hebben in ons als beroepsvereniging. Deze pilot is helaas niet erg succesvol geweest. Naar aanleiding van de lage mate van representativiteit van de pilot is in 2020 besloten de pilot op een andere manier te vervolgen. Dit zal nu gedaan worden door, op basis van behoefte, in alle andere steden in Nederland internationale psychologiestudenten toe te laten in het Stedelijk Bestuur.

Daarnaast spelen wij politiek in op de situatie rondom internationale studenten. Dit doen wij op basis van wetenschappelijk onderzoek en statistieken, zoals het aantal internationale studenten dat in Nederland studeert. Op basis hiervan hebben wij een aantal standpunten aangenomen.

Internationale studenten in de opleiding psychologie
Wij zijn van mening dat er ruimte moet zijn voor internationale studenten in de opleiding psychologie, om zo een inclusieve en diverse groep studenten af te leveren, die zich mogen profileren als wereldburgers. Echter benadrukken wij het belang van een focus op de kwaliteit van het onderwijs: het Engels van de professoren, toetsen en andere opleidingselementen of materialen moet van hoog niveau zijn. Daarnaast mag het toelaten van internationale studenten tot de opleiding psychologie niet ten koste gaan van het toelaten van Nederlandse studenten. Deze mening komt voort uit de statistieken die uitwijzen dat het merendeel van de internationale studenten na afloop van de opleiding teruggaat naar hun thuisland. Het is van belang dat Nederland voorzien blijft van genoeg Nederlandstalig sprekend psychologen.

Internationale studenten in de klinische master psychologie
Bij SPS-NIP spreken wij ons uit tegen internationalisering bij de klinische master psychologie. Het opleiden van grote getalen internationale studenten is niet verantwoord. Niet alleen is het voor hen niet mogelijk de Nederlandstalige GZ-opleiding en KP-opleiding te volgen, ook mogen internationale studenten vaak bij terugkeer in hun thuisland niet gelijk aan de slag. Dit heeft er mee te maken dat in Nederland de meeste masters één jaar lang duren, terwijl andere landen (zoals Duitsland) een student pas als voltallig psychologiestudent zien na een master van twee jaar. Hierdoor beschikken zij niet over de juiste opleiding en moeten zij bij terugkeer nog een master volgen of veel moeite doen om via omwegen toch nog aan de juiste accreditaties te komen.

Daarnaast volgen Nederlandse studenten door de hoge aantallen internationale studenten nu veel vakken in het Engels. Dit heeft meerdere nadelen. Naast dat de behandeltaal voor deze studenten in de toekomst niet Engels maar Nederlands zal zijn, veroorzaakt de taalbarrière ook andere ongemakken. Zo zijn er verschillen in diagnostische termen in het Engels en Nederlands en is het niveau van het Engels van professoren ook niet altijd even goed. Allerlaatst is het goed om je af te vragen of Nederlandse studenten de Nederlandse taal op wel academisch niveau beheersen als zij eerst een Engelstalige bachelor volgen met daarna een klinische master psychologie. Zij behoren het Nederlands wel op academisch niveau te beheersen voor hun vervolgopleidingen. Al met al zouden universiteiten meer aandacht moeten besteden aan de gevolgen van internationalisering voor klinische psychologiestudenten. De huidige situatie is voor zowel de Nederlandse als internationale psychologiestudenten niet ideaal. Er is onderzoek nodig naar de effecten. Door samen de handen ineen te slaan is het mogelijk te kijken naar hoe de opleiding optimaal kan worden voor beide partijen.