Standpunten

Momenteel zijn we bezig met het herzien van de onderstaande standpunten.

Onder de subkopjes van deze pagina vind je de standpunten van SPS-NIP met betrekking tot verschillende onderwerpen. Door middel van het innemen van bepaalde standpunten over verschillende onderwerpen willen wij de belangen van (psychologie)studenten behartigen om zo positieve veranderingen te bewerkstelligen. SPS-NIP heeft een standpunt ingenomen over de volgende onderwerpen:

We willen alle psychologiestudenten de ruimte bieden hun mening en ervaring te delen. Heb je op- of aanmerkingen over de stukken of wil je vanuit eigen ervaring iets delen? Mail ons dan via sps-nip@psynip.nl, we zullen zo snel mogelijk proberen met je in gesprek te gaan.

Let op: onze artikelen zijn onder andere gebaseerd op gesprekken die wij voeren met Nederlandse en internationale psychologiestudenten door heel Nederland. Het is daarmee niet altijd gebaseerd op gevalideerd onderzoek naar feiten en cijfers, echter benadrukt het juist het belang van dergelijk onderzoek.