Samenwerkingen

Om een zo groot mogelijk bereik te creëren voor de stem van de psychologiestudent, probeert SPS-NIP zoveel mogelijk samen te werken met andere jongerenorganisaties in Nederland. Met onderstaande organisaties hebben we – in tegenstelling tot onze partners – geen vaste samenwerkingen, maar we blijven graag goed van elkaars werkzaamheden op de hoogte!


Coalitie-Y
Coalitie-Y is een samenwerking tussen de LSVb, ISO, NJR, CNV Jongeren, JOB, PerspectieF, Christen Unie en Tim Hofman. Zij willen de toenemende druk op jongeren op de agenda zetten, oplossingen voorstellen en politiek draagvlak creëren. Een bekend initiatief van Coalitie-Y is een jongerenmanifest met tien voorstellen om de druk op jongeren weg te nemen. Dit manifest is ook door SPS-NIP ondertekend.

coality Y - CNV Jongeren


European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA)

EFPSA is een federatie die bestaat uit organisaties van psychologiestudenten uit heel Europa. De missie van EFPSA is het behartigen van de belangen van de Europese psychologiestudent en het bevorderen van wetenschappelijke en culturele uitwisseling. SPS-NIP is een lidorganisatie van EFPSA. De commissiecoördinator van ons Landelijk Bestuur zet zich als vertegenwoordiger bij EFPSA, ofwel Member Representative (MR), in om de naamsbekendheid van EFPSA binnen Nederland te vergroten en het contact tussen SPS-NIP en EFPSA te onderhouden.

Position Paper on Open Access Release - EFPSA


Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)

De FGzPt is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, evenals voor de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog (Wet BIG), op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht. De FGzPt fungeert voor deze beroepen als aanspreekpunt voor de overheid. Het NIP is als vereniging één van de vier leden van de FGZPT en neemt ook zitting in het bestuur van het orgaan.

FGzPt - Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten


Jonge Klimaatbeweging (JKB)

De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van diverse jongerenorganisaties. Ze proberen klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden door middel van campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven, met de Jonge Klimaatagenda als leidraad. SPS-NIP is een van de ruim 50 jongerenorganisaties die de Jonge Klimaatagenda 2.0 hebben ondertekend.

Home - Jonge Klimaatbeweging


De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
De LSVb komt op voor de belangen van heel studerend Nederland. Zij zetten zich in voor beter en betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede studievoorlichting en begeleiding.

Landelijke Studentenvakbond (LSVb)


De Nationale Jeugdraad (NJR)
De Nationale Jeugdraad (NJR) vormt de springplank van de nieuwe generatie. Ze willen de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving stimuleren en ondersteunen, zodat jongeren hun kracht kennen, zichzelf ontwikkelen en zich inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen. SPS-NIP is een lidorganisatie van NJR.

Nationale Jeugdraad - OneWorld


Project #ikbenOpen 

Als onafhankelijk platform werkt #ikbenOpen aan de bespreekbaarheid van mentale gezondheid en het vergroten van de kennis over psychische klachten. Door samen te werken met partners om het aanbod op het gebied van mentale gezondheid beter vind-, hoor-, zicht- en bespreekbaar te maken, kunnen zij mensen eerder, beter en sneller van mentale gezondheidzorg voorzien.


Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN)

SSPN is een overkoepelend orgaan voor de psychologische studieverenigingen in Nederland en maakt zich hard voor de belangen van de (psychologie)student. Als onderdeel van SSPN draagt SPS-NIP bij aan het samenstellen van een mastergids met daarin een overzicht van alle masters in de richting van psychologie in Nederland.

SSPN - Studievereniging der Psychologie Labyrint


Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)
Binnen de Kamer Psychologie van VSNU werpen de onderwijsdirecteuren van Nederlandse psychologieopleidingen een kritische blik op de kwaliteit van het onderwijs. SPS-NIP neemt zitting in de vergaderingen.

Home