Samenwerkingen

Binnen SPS-NIP hebben wij veel contact met (psychologie)studenten. Door dagelijks in gesprek te zijn met (psychologie)studenten zijn we op de hoogte van wat er onder andere binnen het onderwijs allemaal speelt. We horen waar studenten tegen aan lopen en waar verbeterpunten liggen. Naast gesprekken met (psychologie)studenten hebben we ook contact met andere organisaties betreft belangenbehartiging. 

Onze organisatie is verbonden aan het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen. Als beroepsvereniging behartigt het NIP de belangen van haar leden en biedt zij een platform voor het uitwisselen van kennis. We hebben korte lijnen met het NIP en mogen hen altijd raadplegen omtrent de belangenbehartiging van (psychologie)studenten. Zo geven zij ons onder andere advies over hoe we het beste een standpunt in kunnen nemen. 

De voorzitter en stedelijk bestuur coördinator hebben zitting in de vergadering van Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland. In deze vergadering worden actuele vraagstukken binnen het onderwijs en hoe hier mee om te gaan besproken. Samen maken we ons sterk voor de belangen van de (psychologie)student.  

De voorzitter en financieel coördinator hebben zitting in de vergadering van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Hier zitten zij samen met de onderwijsdirecteuren aan tafel. Er wordt kritisch gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs en hoe dit eventueel verbeterd kan worden. Door middel van deze vergadering blijven wij als organisatie op de hoogte van de huidige veranderingen binnen het onderwijs. 

Studenten-lidmaatschap

Studeer jij psychologie? Word dan nu lid van SPS-NIP. Het lidmaatschap biedt studenten talloze voordelen.
Word lid

Stage psychologie?

Als lid van SPS-NIP
heb je exclusief toegang
tot het volledige
stage overzicht met
misschien wel jouw
droomstage!

Meer weten?