Samenwerkingen

Kijk hier voor een overzicht van onze partners.

 

Wij proberen met andere jongerenorganisaties samen te werken op het gebied van mentale gezondheid in Nederland. Zo creëren we nog meer bereik voor de problemen waar psychologiestudenten tegenaan lopen en blijven we bezig met het vertegenwoordigen van jullie belangen!

We vinden het belangrijk altijd te blijven zoeken naar mogelijkheden om samen te werken. Wij hebben geen vaste samenwerkingen met deze organisaties, maar blijven graag van elkaar op de hoogte!

 


 

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
De LSVb komt op voor de belangen van heel studerend Nederland. Zij zetten zich in voor beter en betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede studievoorlichting en begeleiding.

Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

 

 


 

Coalitie-Y
Coalitie-Y is een samenwerking tussen de LSVb, ISO, NJR, CNV Jongeren, JOB, PerspectieF, Christen Unie en Tim Hofman. Zij willen de toenemende druk op jongeren op de agenda zetten, oplossingen voorstellen en politiek draagvlak creëren. Jongeren ervaren steeds meer druk door de overspannen woningmarkt, hoge (studie)schulden, studiedruk en onzekere contracten op de arbeidsmarkt. Coalitie-Y heeft een manifest opgesteld met tien voorstellen om de druk op jongeren weg te nemen. Dit manifest werd ondertekend door 8 politieke partijen, 32 jongerenorganisaties (oa. SPS-NIP) en meer dan 12.000 individuele jongeren. Vervolgens werd het aangeboden aan Minister-President Mark Rutte.

coality Y - CNV Jongeren

 

 


 

De Nationale Jeugdraad (NJR)
SPS-NIP is lid organisatie van de Nationale Jeugdraad (NJR). Samen met hen denken wij na hoe wij de deelname van jongeren (waaronder psychologiestudenten) op alle niveaus van de samenleving kunnen stimuleren en ondersteunen; zodat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen. NJR wil de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving stimuleren en ondersteunen. Ze willen jongeren mogelijkheden bieden en jongeren inspireren om van die mogelijkheden gebruik te maken.

Nationale Jeugdraad - OneWorld

 


 

De Jonge Klimaatbeweging (JKB)
De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van 65 diverse jongerenorganisaties. Ze proberen klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden door middel van campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven, met de Jonge Klimaatagenda als leidraad. In alles wat ze doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal.

Home - Jonge Klimaatbeweging

 

 


 

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)
SPS-NIP heeft zitting in de vergadering van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Hier zitten zij samen met de onderwijsdirecteuren aan tafel. Er wordt kritisch gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs en hoe dit eventueel verbeterd kan worden. Door middel van deze vergadering blijven wij als organisatie op de hoogte van de huidige veranderingen binnen het onderwijs.

Home

 

 


 

Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN)
SPS-NIP heeft zitting in de vergadering van Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland. De Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) is een overkoepelend orgaan van studieverenigingen voor psychologie studenten in heel Nederland. In deze vergaderingen worden actuele vraagstukken binnen het onderwijs en hoe hier mee om te gaan besproken. Samen maken we ons sterk voor de belangen van de (psychologie)student. Daarnaast heeft de SSPN een mastergids samengesteld met daarin een overzicht van alle psychologie masters in Nederland. Deze is hier te vinden!

 

SSPN - Studievereniging der Psychologie Labyrint

 

 

 


 

European Federation of Psychology Student’s Associations (EFPSA)
EFPSA is de European Federation of Psychology Students’ Associations. Deze federatie bestaat uit organisaties van psychologiestudenten uit heel Europa. De missie van EFPSA is om de behoeften en de belangen van psychologiestudenten te behartigen en om de wetenschappelijke en culturele uitwisseling onder studenten te bevorderen. De federatie vertegenwoordigt meer dan 300.000 psychologiestudenten in Europa. SPS-NIP is één van de 33 lidorganisaties die aaneengesloten is bij EFPSA. Elke lidorganisatie heeft een vertegenwoordiger bij EFPSA, de Member Representative (MR). Deze zet zich in om de naamsbekendheid van EFPSA te vergroten en het contact tussen de lidorganisatie en EFPSA te onderhouden. Binnen SPS-NIP is dit de commissiecoördinator van het Landelijk Bestuur. Kijk hier voor meer informatie op.

Position Paper on Open Access Release - EFPSA

 


 

Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog (Wet BIG), op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.

FGzPt - Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten

 


 

Project Ik ben Open (#ikbenopen)
Als onafhankelijk platform werkt #IkbenOpen samen met hun partners om mentale gezondheid bespreekbaar te maken en kennis over psychische klachten te vergroten. Openheid over je mentale gezondheid draagt bij aan het verminderen van zowel psychische als fysieke klachten. Maar openheid is niet vanzelfsprekend. Door het gesprek aan te gaan over mentale gezondheid hoopt #IkbenOpen dat er meer begrip komt en kan worden uitgesproken wat er nodig is om wel openheid te creëren. Dit doen zij door (hulp)vragen te verbinden met de juiste partner die antwoorden kan bieden. Zo willen zij de route van A naar B verkleinen en preventie bevorderen.

ikbenOpen – Samen maken we mentale gezondheid bespreekbaar