Overzicht activiteiten

Dit is waar wij ons, op het gebied van belangenbehartiging, onder andere mee bezig houden:

Doorlopend

Coronadossier SPS-NIP

Ben jij psychologiestudent en heb je moeite met het vinden van de rode draad tussen het vele corona nieuws? Bekijk dan eens ons Coronadossier!

In dit dossier verzamelen het NIP en SPS-NIP speciaal voor psychologiestudenten relevante en actuele informatie, tips en links met betrekking tot studeren in coronatijd. De rode draad is op deze webpagina wél gemakkelijk te vinden, aangezien wij overzicht hebben gecreëerd aan de hand van verschillende thema’s: werken tijdens de coronacrisis, thuiswerken en studeren, toekomstperspectief, impact van corona op welzijn, digitaal communiceren en overige informatie, adviezen en links.

Mis je iets of heb je aanvullingen? Laat het ons weten via sps-nip@psynip.nl.


Oktober 2021

7 oktober: Klankbordgroep ‘Opleidingen en APV’ 

Tijdens bijeenkomsten van de klankbordgroep ‘Opleidingen en APV’ bespreken leden van verschillende secties van het NIP de ontwikkelingen omtrent het Programma APV. Ook landelijke bestuursleden van SPS-NIP zijn hierbij aanwezig.


September 2021

25 september: Jonge Klimaattop

Op de Jonge Klimaattop zal SPS-NIP met andere jongerenorganisaties en leiders van nu de discussie aangaan over hoe we de samenleving middels nieuw leiderschap duurzamer vorm kunnen geven. Dit keer gaat de klimaatdialoog over de thema’s: wonen, voeding, onderwijs, mobiliteit, biodiversiteit & natuur, energie & materialen en groene economie.

 

24 september: SDG workshops

Bestuursleden van het Landelijk Bestuur van SPS-NIP nemen, in het kader van de SGD Action Day, deel aan de online workshops ‘Impact op de SDG’s overal en door iedereen: maak je impact plan!’ en ‘Hoe maken we de duurzame keuze de makkelijkste keuze?’. 

Is dit ook iets voor jou? De workshops vind je hier

 

23 september: Algemene Ledenvergadering NJR

SPS-NIP is, als lidorganisatie, uitgenodigd om de eerste Algemene Ledenvergadering van de Nationale Jeugdraad van dit jaar bij te wonen. De ledenvergaderingen bieden ons de gelegenheid om goed op de hoogte te blijven van de werkzaamheden van de NJR. 

 

20 september: Kamer Psychologie VSNU

Tijdens bijeenkomsten van de Kamer Psychologie van de Vereniging van Universiteiten zitten opleidingsdirecteuren vanuit het hele land met elkaar om de tafel om actuele thema’s binnen psychologische opleidingen te bespreken en luistert SPS-NIP goed mee. 

 

16 september: KBG ‘Opleidingen en APV’

Tijdens bijeenkomsten van de klankbordgroep ‘Opleidingen en APV’ bespreken leden van verschillende secties van het NIP de ontwikkelingen omtrent het Programma APV. Ook landelijke bestuursleden van SPS-NIP zijn hierbij aanwezig.

 

7 september: training politieke sensitiviteit

Het Landelijk Bestuur van SPS-NIP neemt deel aan een training in politieke sensitiviteit voor bestuurders van jongerenorganisaties, georganiseerd door de Public Affairs Academie. Deze training belicht de basisvaardigheden die benodigd zijn om de belangen van jongeren zo goed mogelijk binnen de landelijke politiek te behartigen.

 

1 september: APV Adviesraad

Bestuursleden van het Landelijk Bestuur van SPS-NIP zijn aanwezig bij bijeenkomsten van de Adviesraad van het Programma APV.  De Adviesraad biedt vertegenwoordigers van belanghebbende partijen en een aantal project- en werkgroepleden de gelegenheid vragen te stellen over en input te leveren op de ontwikkelingen binnen het Programma APV, dat het traject van psychologie (-BIG-) opleidingen onder de loep neemt. Wil je met ons meedenken of ben je een interessante activiteit tegengekomen waaraan SPS-NIP deel kan nemen? Neem contact op met de voorzitter, Charlotte van Staveren, door een mailtje te sturen naar voorzitter@spsnip.nl of door haar bellen op het nummer 06-26512377.