Aankomende Evenementen

 


2 oktober: Evenement Eenzaamheid onder Jongeren
Op deze dag staat een groot evenement gepland dat de aandacht vestigt op eenzaamheid onder jongeren. Dit wordt georganiseerd door onder andere de Nationale Jeugdraad (NJR) en de stichting Join us! SPS-NIP zal hierbij aanwezig zijn, omdat het mentaal welzijn van jongeren een belangrijk onderwerp vinden binnen belangenbehartiging.