Aankomende Evenementen

9 juni: Symposium Psychologie op Middelbare scholen
In deze, door NIP-leden Else Treffers en Paul Westerman, georganiseerde bijeenkomst gaan zij op dit thema in, aan de hand van het door de ALV goedgekeurde project. Dominique Warmerdam presenteert daarnaast haar visie op Psychologie op de Middelbare school. Je kunt je nog aanmelden als je hierbij wilt zijn!


2 oktober: Evenement Eenzaamheid onder Jongeren
Op deze dag staat een groot evenement gepland dat de aandacht vestigt op eenzaamheid onder jongeren. Dit wordt georganiseerd door onder andere de Nationale Jeugdraad (NJR) en de stichting Join us! SPS-NIP zal hierbij aanwezig zijn, omdat het mentaal welzijn van jongeren een belangrijk onderwerp vinden binnen belangenbehartiging.