Belangenbehartiging

SPS-NIP laat haar stem horen door mee te praten over actuele thema’s in het nieuws en de media. We buigen ons over belangrijke maatschappelijke thema’s en nemen hier de kritische blik van de psychologiestudent in mee. Vanuit SPS-NIP gebruiken we verschillende kanalen om te laten horen wat onze leden beweegt. Zowel op politiek als maatschappelijk niveau geven we een stem aan de belangen van onze leden.

Als organisatie hebben we een grote achterban van psychologiestudenten. Vanuit onze organisatie horen we van psychologiestudenten wat hen bezighoudt en wat voor hen struikelblokken zijn. Dagelijks zijn wij in gesprek met zowel Nederlandse als internationale psychologiestudenten door heel Nederland. Aan de hand van deze gesprekken nemen we over verschillende onderwerpen standpunten in. Door middel van deze standpunten willen we positieve verandering bewerkstelligen en daarmee de belangen van de psychologiestudent in Nederland te behartigen. Dit doen we onder andere door middel van samenwerkingen met verschillende organisaties en door de standpunten te verwoorden in de vorm van artikelen. Door middel van de artikelen willen wij het belang van gevalideerd onderzoek naar verschillende (actuele) onderwerpen benadrukken.

In het menu vind je een overzicht van onze (actuele) standpunten. Is er een onderwerp waarvan jij vind dat er meer gehoor aangegeven moet worden? Mail ons dan via belangenbehartiging@spsnip.nl.

Studenten-lidmaatschap

Studeer jij psychologie? Word dan nu lid van SPS-NIP. Het lidmaatschap biedt studenten talloze voordelen.
Word lid

Stage psychologie?

Als lid van SPS-NIP
heb je exclusief toegang
tot het volledige
stage overzicht met
misschien wel jouw
droomstage!

Meer weten?