7
sep

Amsterdamse Andreaspenning voor oud-voorzitter NIP Jeroen Muller

Jeroen Muller is door de gemeente Amsterdam onderscheiden met de Andreaspenning. Muller ontving deze blijk van waardering uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim, als dank voor zijn inzet als bestuursvoorzitter van ggz-instelling Arkin. Het NIP feliciteert onze oud-voorzitter en erelid van harte met deze welverdiende onderscheiding!

Muller stelde in zijn rol als voorzitter de belangen van cliënten en patiënten voorop en heeft zich hard gemaakt voor het implementeren van werkbare oplossingen, in de verslavingshulpverlening, de dak- en thuislozenproblematiek, de Amsterdamse crisisketen en de wijze waarop verwarde mensen in de stad opgevangen worden. Daardoor konden meer mensen beter worden geholpen.

Ook zette Muller zich als bestuurslid van GGZ Nederland (nu de Nederlandse ggz) in om de ggz betaalbaar te houden.

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.

Voormalig voorzitter Elly Plooij-van Gorsel, scheidend voorzitter Jeroen Muller en de huidige voorzitter Hans de Veen (2019)

(Beeld Andreaspenning: ANP)