17
feb

Adviesrapport Expertteam Ouderverstoting/Complexe omgangsproblematiek

Het expertteam is ingesteld om de positie van ouders en kinderen in situaties van ouderverstoting te verbeteren. 

Vrijdag 4 februari verscheen hun adviesrapport van het Expertteam Ouderverstoting/Complexe omgangsproblematiek. Het expertteam heeft op verzoek van de Tweede Kamer anderhalf jaar onderzocht hoe het komt dat de verschillende instanties die betrokken zijn contactverlies vaak niet kunnen voorkomen of herstellen, en hoe dit beter kan.

Een flink percentage kinderen ziet na een scheiding één van de ouders niet meer. Ouders en kinderen leiden hier psychisch vaak ernstig en langdurig onder, vaak tot ver in de volwassenheid.

Het expertteam heeft ervaringen en meningen van betrokken ouders, kinderen en deskundigen verzameld. NIP-lid Gerda de Boer werkte mee aan dit rapport als lid van het expertteam en heeft veel NIP-leden gesproken voor input. Ook diverse onderzoeken zijn meegenomen, en hieruit zijn de beschreven bevindingen en aanbevelingen gekomen.

Het expertteam concludeert dat er nauwelijks sprake is van inter-/multidisciplinaire samenwerking tussen zorg en recht. Een van de aanbevelingen is dan ook om te investeren in dejuridisering en samenwerking tussen professionals met psychologische expertise en juristen.

Een greep uit andere aanbevelingen relevant voor psychologen:

  • Betrokken hulpverleners moeten een ‘kind-check’ uitvoeren volgens de stappen van de meldcode kindermishandeling;
  • Voor het horen van kinderen bij onderzoek naar beschuldigen over het gedrag van een ouder is een psycholoog op academisch niveau met een postmater specialisatie in deze problematiek gewenst;
  • Beroepsverenigingen en opleidingen moeten meer aandacht geven aan het ontwikkelen van multidisciplinaire en interinstitutionele samenwerking tussen jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd ggz, de ggz en justitie met betrekking tot diagnostiek en interventie voor traumaverwerking en emotieregulatie, zodat volwassenenzorg ook in het licht van ouderschap kan worden geplaatst.

Minister Sander Dekker publiceerde een kamerbrief met de beleidsreactie op het rapport. De minister ziet een sleutelrol weggelegd voor een ‘specialist contactverlies’, een professional met een psychologische achtergrond, die tevens een brugfunctie kan vervullen tussen de zorg en het juridische veld.

Verder geeft hij aan dat o.a. kennisoverdracht over deze complexe problematiek erg belangrijk is. Hiertoe zullen de komende periode verschillende bijeenkomsten en/of webinars georganiseerd worden. Zodra hier meer over bekend is dan laten wij dat uiteraard weten.