Ervaringsverhaal Aart Franken

“Samenwerken met anderen, dat leer je tijdens je bestuursjaar veel beter dan op de universiteit.”

Aart Franken was vice-voorzitter van SPS-NIP, president van EFPSA, deed onderzoek aan de Universiteit van Utrecht en stroomde met succes door naar de GZ-opleiding. Nu is hij bestuurslid in het Algemeen Bestuur van het NIP en werkzaam in de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen. De ontwikkeling van jongeren intrigeerde hem al voor zijn studietijd!

Als Alumnus van SPS-NIP heb jij besloten je uiteindelijk te verdiepen in de hoek ontwikkelingspsychologie. Wat heeft jou gemotiveerd om psychologie te gaan studeren?
‘Op de basisschool was er een klasgenoot die heel erg op mij leek, wij hadden dezelfde omgang met andere mensen en dezelfde CITO score. Ik ging vervolgens naar het VWO en hij is een andere kant op gegaan. Dit zette mij toen aan het denken. Naar mijn idee leken mijn klasgenoot en ik heel erg op elkaar, toch kregen we andere levens. Uiteindelijk heb ik binnen de psychologie de richting Ontwikkeling en Klinisch gekozen. Deze richting sloot aan bij mijn vraag: hoe komt het dat vergelijkbare jongeren zich zo anders kunnen ontwikkelen?’

Hoe ben je vanuit de psychologie terecht gekomen bij SPS-NIP?
‘Tijdens de introductieweek van de Universiteit van Nijmegen kwam ik terecht bij SPS-NIP. Ze zochten mensen voor het SPS-NIP Platform Nijmegen, zoals de Stedelijk Besturen toen heetten. Dat was in 2004 en toen ging ik in mijn eerste studiejaar psychologie gelijk actief aan de slag binnen SPS-NIP. Het jaar daarna mocht ik een ook mee naar het EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Associations) congres in Tsjechië. Het congres was ontzettend leuk en ik wist gelijk: daar wil ik meer van meemaken! De rol van MR (Member Representative) voor EPFSA is in Nederland gekoppeld aan een functie binnen het Landelijk Bestuur van SPS-NIP. Vandaar mijn keuze voor de functie van vicevoorzitter.’

Hoe heb je jouw bestuursjaar bij SPS-NIP ervaren?
‘Ik vond het een erg leuk jaar met veel vrijheid om initiatief te nemen en keuzes te maken. Je hebt in je bestuursjaar veel verantwoordelijkheid en daarnaast is er niemand die zegt hoe dingen moeten gebeuren. Na je afstuderen duurt het wel even voor je weer zulke kansen krijgt. Tevens vormde het Landelijk Bestuur van SPS-NIP een ontzettend leuk team, het was een gezellige groep mensen. Al met al was het een leerzaam, maar ook leuk en gezellig jaar!’

Wat heb je vanuit die ervaringen, uit je bestuursjaar, meegenomen naar verdere (carrière) stappen?
‘Voornamelijk het samenwerken met andere mensen, dat leer je tijdens je bestuursjaar veel beter dan op de universiteit. Daarnaast leer je ook hoe je evenementen organiseert en hoe je externe bedrijven het beste kan benaderen, bijvoorbeeld als je een spreker nodig hebt.
Dankzij mijn bestuursjaar bij SPS-NIP kon ik bij EPFSA aan de slag, uiteindelijk als voorzitter van deze Europese organisatie. Na deze periode ben in binnen de sectie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van het NIP aan de slag gegaan, o.a. als penningmeester.
Daarna heb ik de herstructurering binnen het NIP meegemaakt en uiteindelijk werd ik benoemd tot bestuurslid van het Algemeen Bestuur van het NIP. De keuze voor een bestuursjaar bij SPS-NIP heeft er dus grotendeels toe geleid dat ik nu sinds juli 2018 in het Algemeen Bestuur van het NIP zit, een logische en mooie stap. In het Algemeen Bestuur krijg je nog een beter beeld van wat het NIP voor de psychologen doet, ontzettend leerzaam. Ook hebben de contacten binnen het NIP en binnen SPS-NIP mij geholpen bij het zoeken naar een stage. Andersom werkt het daarentegen ook. Als ik nu sollicitaties binnenkrijg, dan kijk ik bij de sollicitanten of ze tijdens hun studie iets van een studentenbestuur (bij SPS-NIP of elders) hebben gedaan. Dit weegt dan vervolgens wel mee, het laat zien dat ze buiten hun studie kijken wat er interessant is.’

Wat voor werk doe je nu en hoe ben je daar terecht gekomen?
‘Ik werk momenteel sinds twee jaar in de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen. Hiervoor heb ik promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit van Utrecht, met een Fulbright stage aan Duke en UNC University. Mijn onderzoek ging over risicogedrag van jongeren en hoe vrienden daar invloed op hebben. Ik ben overgestapt naar de praktijk, omdat het op de universiteit heel moeilijk is om een vast contract te krijgen. Die onzekerheid over de toekomst was het voor mij niet waard, op dat moment. Daarnaast vindt ik het ook ontzettend leuk en leerzaam om in de praktijk te werken. Bovendien heeft de ontwikkeling van jongeren mij altijd geïnteresseerd, nu ben ik daar iedere dag mee bezig.’

Met deze mooie woorden sluiten wij het interview. Veel dank voor het interview en de interessante inzichten Aart!

Wil jij je ook inzetten voor SPS-NIP en hiermee je cv uitbreiden? Neem een kijkje op onze vacaturepagina.