Landelijke Bestuursleden

Contact met ons opnemen? Klik hier.


 

Caithlyn Tschi

Functie: Voorzitter

Ik houd me bezig met: Leiderschap, belangenbehartiging, coaching en beleidsplannen

Kwaliteiten: Motivator, aanpakker, energiekeling

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: SPS-NIP biedt de kans tot verbinding en professionele ontwikkeling van ambitieuze studenten. We verenigen jullie, slaan de brug naar het werkveld en faciliteren professionele ontwikkeling. Mijn focus ligt op het vertalen van ideeën naar plannen, het stellen van doelen en me hard maken voor jullie collectieve belangen. Ik vind dit heel waardevol werk, omdat alle psychologiestudenten de kans tot ontwikkeling moeten krijgen en hun stem gehoord moet worden.

Wisselmoment: Februari 2021

 


Renske Jonker

Functie: Secretaris

Ik houd me bezig met: Politiek, communicatie en beleid

Kwaliteiten: Verantwoordelijk, overzichtelijk, betrokken

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: SPS-NIP helpt je in de ontwikkeling van student naar professional, er is veel ruimte om te groeien met de focus op het werkveld. Dit biedt SPS-NIP door het zijn van actief lid, deel te nemen aan activiteiten of gebruik te maken van de diensten. Daarnaast zet SPS-NIP zich in voor alle psychologiestudenten en willen wij onze stem laten horen in onder andere de politiek en (landelijke) projecten. Ik zet me hier graag voor in!

Wisselmoment: Juli 2021

 


 

Sophie Nuberg

Functie: Financieel coördinator

Ik houd me bezig met:  Financiën, externe samenwerkingen, penningmeesters en kascommissie

Kwaliteiten: Organisator, onderzoeker, leider, beheerder

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: Ik ben bestuurslid bij SPS-NIP geworden, omdat SPS-NIP ontzettend veel te bieden heeft aan studenten en ik daar graag aan wilde bijdragen. Zo worden er leuke activiteiten georganiseerd, maar zijn er bijvoorbeeld ook een stagebank en beroepscoaches. Daarnaast doet SPS-NIP aan belangenbehartiging, wat me na aan het hart ligt. Ik vind het gaaf dat ik met mijn functie alle onderdelen van SPS-NIP kan ondersteunen, doordat overal geld bij betrokken is.

Wisselmoment: Februari 2021

 


Lara Meijer

Functie: Pr-functionaris

Ik houd me bezig met: Promotie, naamsbekendheid, duurzaamheid en ledenwerving

Kwaliteiten: Creatief, kritisch, georganiseerd

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: Ik vind het belangrijk dat psychologiestudenten weten hoe zij zich naast hun studie verder kunnen ontwikkelen. De opties die SPS-NIP hiervoor aandraagt zijn talrijk! Daarom vind ik het belangrijk om de zichtbaarheid en ledenwerving van SPS-NIP te vergroten, zodat meer studenten hier de vruchten van kunnen plukken. Het is een waardevolle ervaring om hieraan bij te dragen!

Wisselmoment: Juli 2021

 


Laura Leijser

Functie: Stedelijk bestuurcoördinator

Ik houd me bezig met: Groepsdynamiek, contact met studieverenigingen en activiteiten

Kwaliteiten: Behulpzaam, betrokken, kritisch

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: Ik vind het belangrijk dat psychologie studenten de mogelijkheid wordt geboden om zichzelf professioneel verder te ontwikkelen en hier biedt SPS-NIP de perfecte mogelijkheid toe. Daarnaast zorgt SPS-NIP ervoor dat de stap naar het werkveld kleiner wordt, door de organisatie van activiteiten, lezingen en evenementen. Ik vind het belangrijk om de Stedelijke Besturen, die ook een gedeelte van deze activiteiten organiseert, hier goed in te ondersteunen.

Wisselmoment: Juli 2021

 


Li-anne Bultena

Functie: Commissiecoördinator, Member Representative van SPS-NIP voor EFPSA

Ik houd me bezig met: Evenementen, ondersteuning, begeleiding, commissies en Europa

Kwaliteiten: Enthousiast, kritisch, doorzetter

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: Ik vind het belangrijk dat psychologiestudenten zich zowel op professioneel als persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen. SPS-NIP biedt psychologiestudenten de handvatten om weloverwogen en zelfbewust de stap van student naar het werkveld te zetten. Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen door commissies te ondersteunen en hen zo goed mogelijk te helpen bij de organisatie van activiteiten. Verder vind ik het belangrijk dat de problemen waar psychologiestudenten tegenaan lopen gehoord worden. Op deze manier kan ik mij professioneel ontwikkelen en bijdragen aan de ontwikkeling van psychologiestudenten.

Wisselmoment: Juli 2021

 


 

Yasmine Woudenberg

Functie: Netwerkcoördinator, Vice-MR van SPS-NIP voor EFPSA

Ik houd me bezig met: Secties, Beroepscoaches, Vrijwilligerswerk en EFPSA

Kwaliteiten: Inspirator, aanvoeler, verkenner

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: Ik vind het erg belangrijk dat alle psychologiestudenten de kans krijgen het optimale uit hun studentenperiode te halen en zich professioneel te ontwikkelen. Daarnaast geeft het mij energie om studenten te helpen en te zorgen dat hun stem gehoord wordt. Daarom zet ik mij in bij SPS-NIP om de belangen van psychologiestudenten te behartigen en ze te helpen bij de uitdagingen die de stap naar het werkveld met zich meebrengt.

Wisselmoment: Februari 2021