Landelijke Bestuursleden

Contact met ons opnemen? Klik hier.


 

Charlotte van Staveren

Functie: Voorzitter

Ik houd me bezig met: Leiderschap, beleidsplannen, belangenbehartiging en coaching

Kwaliteiten: Gedreven, verantwoordelijk, betrokken

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: Meer dan ooit heeft de wereld een diversiteit aan gemotiveerde, zelfbewuste en kundige psychologen nodig. SPS-NIP levert hier, middels haar missie, visie, diensten en activiteiten, een fantastische bijdrage aan. Juist in deze onzekere tijd vind ik het daarom een mooie uitdaging om als voorzitter samen met alle betrokkenen de brug tussen studie en werkveld te verstevigen. Dit zal ik onder andere doen door mij in te zetten op het gebied van (duurzaam) beleid en belangenbehartiging.

Wisselmoment: Februari 2022

 


Amusu Okamoto

Functie: Secretaris

Ik houd me bezig met: Belangenbehartiging, communicatie en beleid

Kwaliteiten: Doorzetten, meedenkend, veerkrachtig

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: SPS-NIP biedt psychologiestudenten de kansen en mogelijkheden om hen op zowel professioneel als persoonlijk vlak te ontwikkelen. Dit is een punt wat ik zelf belangrijk vind, daarnaast vind ik het ook belangrijk dat de stem van psychologiestudenten gehoord wordt. Tot slot zorgt SPS-NIP ervoor dat de stap naar het werkveld verkleind wordt. Dit zijn punten die ik zelf belangrijk vind, hierom zet ik mij met volle energie in voor het SPS-NIP.

Wisselmoment: Juli 2021

 


 

Daan Overhaart

 

Functie: Financieel coördinator

Ik houd me bezig met: Financiën, externe samenwerkingen, penningmeesters en kascommissie

Kwaliteiten: Creatief, ondernemend, kritisch, behulpzaam

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: Ik heb ervoor gekozen om bestuurslid te worden bij SPS-NIP omdat ik graag bijdraag aan de stap tussen het studentenleven en het werkveld verkleinen voor mijn medestudenten. Er worden door SPS-NIP zo ontzettend veel mogelijkheden geboden, variërend van lezingen tot een stagebank. Ook vind ik het fijn om bij te dragen aan belangenbehartiging. Door mijn functie ben ik betrokken bij alle sub organen van SPS-NIP, wat erg leuk is!

Wisselmoment: Februari 2022

 


Lara Meijer

Functie: Pr-functionaris

Ik houd me bezig met: Promotie, naamsbekendheid en ledenwerving

Kwaliteiten: Creatief, kritisch, georganiseerd

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: Ik vind het belangrijk dat psychologiestudenten weten hoe zij zich naast hun studie verder kunnen ontwikkelen. De opties die SPS-NIP hiervoor aandraagt zijn talrijk! Daarom vind ik het belangrijk om de zichtbaarheid en ledenwerving van SPS-NIP te vergroten, zodat meer studenten hier de vruchten van kunnen plukken. Het is een waardevolle ervaring om hieraan bij te dragen!

Wisselmoment: Juli 2021

 


Laura Leijser

Functie: Stedelijk bestuurcoördinator

Ik houd me bezig met: Groepsdynamiek, contact met studieverenigingen en activiteiten

Kwaliteiten: Behulpzaam, betrokken, kritisch

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: Ik vind het belangrijk dat psychologie studenten de mogelijkheid wordt geboden om zichzelf professioneel verder te ontwikkelen en hier biedt SPS-NIP de perfecte mogelijkheid toe. Daarnaast zorgt SPS-NIP ervoor dat de stap naar het werkveld kleiner wordt, door de organisatie van activiteiten, lezingen en evenementen. Ik vind het belangrijk om de Stedelijke Besturen, die ook een gedeelte van deze activiteiten organiseert, hier goed in te ondersteunen.

Wisselmoment: Juli 2021

 


Li-anne Bultena

Functie: Commissiecoördinator, Member Representative van SPS-NIP voor EFPSA

Ik houd me bezig met: Evenementen, begeleiding, commissies en EFPSA

Kwaliteiten: Enthousiast, kritisch, doorzetter

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: Ik vind het belangrijk dat psychologiestudenten zich zowel op professioneel als persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen. SPS-NIP biedt psychologiestudenten de handvatten om weloverwogen en zelfbewust de stap van student naar het werkveld te zetten. Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen door commissies te ondersteunen en hen zo goed mogelijk te helpen bij de organisatie van activiteiten. Verder vind ik het belangrijk dat de problemen waar psychologiestudenten tegenaan lopen gehoord worden. Op deze manier kan ik mij professioneel ontwikkelen en bijdragen aan de ontwikkeling van psychologiestudenten.

Wisselmoment: Juli 2021

 


 

Meike van Rixtel

Functie: Netwerkcoördinator, Vice-MR van SPS-NIP voor EFPSA

Ik houd me bezig met: Secties, beroepscoaches, de Stagebank en EFPSA

Kwaliteiten: Gedisciplineerd, enthousiast, aanvoeler

Waarom ik me inzet voor SPS-NIP: SPS-NIP helpt de stap van het studentenleven naar het werkveld te verkleinen. Ik vind dit belangrijk omdat de huidige studenten de psychologen van de toekomst zijn en het belangrijk is dat hun stem wordt gehoord. SPS-NIP biedt studenten diverse mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen en er achter te komen wat bij ze past. Ik kijk er naar uit hier aan bij te dragen door me bezig te houden met de SiS’ers, stagebank en beroepscoaches.

Wisselmoment: Februari 2022