10
nov

Zindelijkheid, als het niet vanzelf gaat….

Werkgroep Het Jonge Kind van de sectie Jeugd organiseert i.s.m. de DAIMH een bijeenkomst over zindelijk worden en allerlei andere factoren die in dat proces meespelen, vooral als dit bij uw kind niet vanzelf gaat. De meeste problemen rondom zindelijkheid lossen zich vanzelf op, al dan niet met hulp van familie, vrienden, huisarts, consultatiebureau of tips op internet. Geïnteresseerde ouders (zorgprofessionals en niet-zorgprofessionals) zijn ook welkom.

Tijdens deze bijeenkomst zal spreker Debby Mendelsohn dieper ingaan op dit onderwerp en vertelt zij wat je kunt doen om kinderen helpen zindelijk te worden. Bovendien kunnen kinderen dit op veel jongere leeftijd dan nu gebruikelijk is. Terwijl vaak in Nederland geadviseerd wordt om pas rond 2,5 jaar te beginnen, adviseert Debby om te beginnen zodra kinderen kunnen zitten en lopen: ongeveer met één jaar. Haar eigen zes kinderen waren allemaal met 1,5 jaar dag en nacht uit de luiers. Hoe deed zij dat en wat kunnen wij ervan leren?
Debby Mendelsohn is psycholoog, trainer en schrijver van de bestseller Zindelijk maken is kinderspel en het boek Borstvoeding doe je zo. Zij geeft door het hele land voorlichting aan ouders en traint medewerkers in de kinderopvang op het gebied van de zindelijkheid. Daarnaast heeft zij een praktijk waar ouders terecht kunnen met vragen rondom zindelijkheid en de opvoeding van hun kinderen in het algemeen.
Debby Mendelsohn is onder andere zindelijkheidsexpert voor Ouders van Nu en heeft diverse artikelen geschreven over dit onderwerp voor websites en tijdschriften.

Meer informatie over Debby en haar boeken staat op mendot.nl

Onze tweede spreker is Anka Nieuwhof-Leppink. Zij is opgeleid als kinderverpleegkundige en basispsycholoog, klinische psychologie. Ze heeft zich, als urotherapeut, gespecialiseerd in de behandeling voor kinderen met plas- en blaas en defecatieproblematiek. Ze is eindverantwoordelijke voor de landelijke opleiding Urotherapie en organiseert ze jaarlijks de nationale bijscholingsdag Urotherapie. Ze heeft maakt zich sterk voor wetenschappelijk onderzoek en heeft meerdere publicaties op haar naam staan. Nationaal en internationaal is Anka een veel gevraagd expert. Tevens is zij bestuurslid van de International Children’s Continence Society (ICCS)

Zij zal o.a. vertellen over een onderzoek waaruit is gebleken dat 6-9% van de kinderen in de basisschool leeftijd overdag nat zijn. Dat is gemiddeld 1-2 kinderen per basis schoolklas. De oorzaak van urineverlies is in alle gevallen, het niet goed functioneren van blaas en/ of urinewegen of sluitmechanisme. Vaak wordt gedacht dat gedragsproblemen de oorzaak zijn van het niet zindelijk worden. Deze opvatting is inmiddels volledig achterhaald. Uiteraard hebben kinderen met gedragsproblemen nog meer moeite om een moeilijke blaas de baas te worden. De blaas of de bekkenbodemspieren zijn vaak de hoofdoorzaak dat kinderen niet in staat zijn droog te worden, overdag maar ook ’s nachts. Hoe herken je deze problematiek en welke behandelmogelijkheden zijn er?

Programma

18.45 – 19.20: inloop met koffie/thee en broodjes
19.30 : start lezing
20.15 : korte pauze
20.30 : start lezing 2e gedeelte
21.15 : afsluiting met vragen vanuit publiek
21.30 : einde

Locatie en kosten

De bijeenkomst vindt plaats in Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht, van 19.00 – 21.30 uur
Kosten:
€ 15,- voor NIP leden
€ 30,- voor DAIMH leden
€ 15,- voor Starters (lid sectie)
€ 95,- voor niet NIP leden
€ 10,- Studenten (lid SPS)

Tijdens de inloop zijn er broodjes.

Accreditatie

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals:

Scholing Jeugdverpleegkunde 2 punten
Scholing Kinderverpleegkunde 2 punten
Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek 2 punten

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):

Herregistratie 2 punten
K&J/OG opleiding – behandeling 0,5 punt
K&J/OG opleiding – diagnostiek 0,5 punt

  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register:

Scholing verpleegkundig specialisten 2 punten

Aanmelden studieavond over zindelijkheid