3
jan

Winterschool DAG 4 – Het diversiteits-validiteits dilemma bij personeelsselectie

De sectie A&O van het NIP organiseert deze winter de A&O Winterschool, acht inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau. De vierde dag gaat over het diversiteits-validiteits dilemma bij personeelsselectie en wordt ingevuld door Prof. dr. Marise Born. De Winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

Deze nascholingsdag gaat in op het klassieke diversity-validity dilemma bij selectie en assessment. In veel gevallen blijken selectiemethodes die een goede voorspellende kracht hebben problematisch voor het vergroten van de cultureel-etnische diversiteit op het werk. Ployhart en Holz (2008) behandelden 16 strategieën waarop met dit dilemma zou kunnen worden omgegaan. Sommige strategieën werken beter dan andere.

Module 1 behandelt wat het diversiteit-validiteit dilemma betekent en mogelijke verklaringen voor dit dilemma. We bespreken verschillende aan het dilemma gerelateerde concepten en modellen (bijv. partijdigheid, differentiële validiteit) en zullen oefenen met situaties waarin dit dilemma problematische vormen kan aannemen. Hoewel we ons zullen richten op vragen rondom cultureel-etnische diversiteit zijn de meeste concepten en modellen ook relevant voor andere diversiteitskwesties.

Tijdens Module 2 komen manieren aan bod met dit dilemma om te gaan, aan de hand van onder andere de strategieën van Ployhart en Holz. Bovendien gaat het tijdens deze module om het helderder maken van onze eigen opvattingen en voorkeuren in deze problematiek.

 

Over de spreker – Prof. dr. Marise Born

prof. dr. M. Ph. (Marise) Born hoogleraar Personeelspsychologie aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast heeft ze een aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van de arbeids- en personeelspsychologie, in het bijzonder gericht op allochtoon-etnische groepen.
Haar specialisaties betreffen individuele verschillen, psychologie en assessment, selectiepsychologie en persoonlijkheidspsychologie. Van 2008-2010 was zij President van de International Test Commission (ITC) en van 2003-2010 was zij lid van de Commissie Testaangelegenheden (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen. Sinds najaar 2015 is zij de voorzitter van het NSvP-bestuur.

 

In deze modules van NIP Winterschool vertaalt zij beschikbare kennis en inzichten uit de wetenschap in handzame informatie en interventies voor de praktijk.

Ter voorbereiding op dit masterclass worden de cursisten geacht om artikelen te bestuderen. Door middel van een eindopdracht, die de cursisten na de scholingsdag ontvangen, wordt de kennis van de cursisten getoetst. De cursist dient deze eindopdracht met een voldoende af te ronden om de extra accreditatiepunten toegekend te krijgen.

 

Artikelen

De te lezen literatuur wordt toegezonden aan de deelnemers.

Arvey, R.D., Renz, G.L. (1992) Fairness in the Selection of Employees, in: Journal of Business Ethics; May 1992, 11, 5, 6 pag 331 (11 p)

Ployhart, R.E., Holtz, B.C. (2008) THE DIVERSITY–VALIDITY DILEMMA: STRATEGIES FOR REDUCING RACIOETHNIC AND SEX SUBGROUP DIFFERENCES AND ADVERSE IMPACT IN SELECTION, in: Personnel Psychology, 2008, 61, 153-172 (20 p)

Sackett, P.R. et al. (2018) Principles for the Validation and Use of Personnel Selection Procedures, fifth edition, august 2018 (60 p)

Sackett, P.R., Wilk, S.L. (1994) Within-Group Norming and Other Forms of Score Adjustment in Preemploying Testing, in: American Psychologist, november 1994, vol 49, no 11, 929-954 (26 p)

Meade, A.W., Fetzer, M. (2009) Test Bias, Differential Prediction, and a Revised Approach for Determining the Suitability of a Predictor in a Selection Context, in: Organizational Research Methods, 2009, 12 (25 p)

 

Programma

09.00 uur Inloop en registratie
09:30 uur Start programma (module 1)
13:00 uur Lunchpauze
14:00 uur Start programma (module 2)
17:30 uur Sluiting + Borrel

De Winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP voor:
7 PE-punten voor het bijwonen van de dag EN optioneel:
7 PE punten voor het met een voldoende afronden van de eindopdracht

 

Kosten voor deze dag:
Toegang NIP-leden                € 75,-
Toegang niet leden                € 250,-
Toegang studenten NIP         € 25.-
Toegang starters NIP             € 40,-

 

Locatie

NIP-kantoor, HNK-gebouw, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht

 

Aanmelden

Aanmelden Winterschool Dag 4

 

 

 

Voor de andere Winterschooldagen kunt u zich hier aanmelden