28
mei

Symposium ‘Behandelingen in het psychotraumaveld’

Let op: op de flyer met NIP-bijeenkomsten is per ongeluk een verkeerde datum geslopen bij dit symposium. Dit symposium zal plaatsvinden op 28 mei en niet op 25 mei.

Symposium ‘Behandelingen in het psychotraumaveld’ 28 mei 2020

Het traumaveld is een zeer divers veld met vele verschillende doelgroepen en een veelheid aan beschikbare behandelvormen. Kom naar hét symposium over behandelingen in het psychotraumaveld op 28 mei om geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen, met collega’s kennis en ervaringen uit te wisselen, en je netwerk verder uit te bouwen.

Het ontstaan en de gevolgen van psychotrauma is nog steeds een jonge wetenschap, die sterk in ontwikkeling is. Uitwisseling van kennis en ervaring is dan ook een belangrijke bouwsteen om het vak verder te ontwikkelen. Tijdens het symposium wordt aandacht besteed aan een selectie van doelgroepen: kinderen en gezinnen, verslaafden, veteranen en aan de verschillende evidence-based behandelvormen. Het symposium biedt een interessant programma met een breed scala aan sprekers.

 

Programma

13.00 uur           Inloop met koffie en thee

13.30 uur          Opening door Monique Rook – Directeur NIP

13.40 uur          Keynote 1 door Dr. mr. Elisa van Ee – Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut

14.10 uur          Keynote 2 blijft nog even een verrassing, maar wordt z.s.m. bekend gemaakt

14.40 uur          Pauze

15.00 uur          Workshops

16.00 uur          Verrassingslezing met uitkomsten over het nieuwste onderzoek binnen het psychotrauma werkveld

16.30 uur          Napraten met een drankje

 

Workshops

Workshop 1 – Het therapeut-rotatiemodel in de behandeling van PTSS 
Binnen het therapeut-rotatiemodel wordt één patiënt door een team van therapeuten behandeld, waarbij het dan een individuele traumabehandeling betreft. Dit model druist in tegen de opvatting dat er een vertrouwensband tussen patiënt en diens behandelaar dient te worden opgebouwd alvorens traumagerichte behandeltechnieken in te zetten bij (ernstig) getraumatiseerde patiënten. In deze workshop wordt het therapeut-rotatiemodel uitgelegd en zullen er rollenspellen gedaan worden, waarbij deelnemers korte imaginaire exposure oefeningen op elkaar zullen toepassen. Het doel daarvan is om eigen opvattingen (van therapeuten) over het therapeut-rotatiemodel onder de loep te kunnen nemen.

 

De workshop wordt gegeven door Pauline Jacobs, klinisch psycholoog/ psychotherapeut en gedragstherapeut VGCt, en Ricki van Wessel, GZ-psycholoog, gedragstherapeut VGCt en supervisor VGCt. Beiden zijn werkzaam binnen de intensieve traumabehandeling (ITB) bij Pro Persona Overwaal, Expertisecentrum voor angst, dwang en PTSS.

 

Workshop 2 – Morele verwondingen bij militairen en veteranen
Deze workshop gaat over morele verwondingen bij veteranen en anderen. Het begrip morele verwonding (moral injury) verwijst naar de diepe gevoelens van schuld, schaamte en/of verraad die mensen kunnen ontwikkelen wanneer hun morele verwachtingen en overtuigingen geweld worden aangedaan door eigen of andermans handelen. In deze workshop wordt de oorsprong van het begrip morele verwonding in relatie tot het begrip posttraumatische stresstoornis uitgelegd, en enkele klinische en niet-klinische interventies gericht op morele verwonding besproken. De deelnemers zullen zelf verschillende vragen bediscussiëren, waaronder: ‘Heeft het begrip morele verwonding meerwaarde voor mij als behandelaar?’ ‘Is het morele oordeel van de behandelaar relevant in de behandeling?’.

 

De workshop wordt gegeven door dr. Tine Molendijk. Molendijk is cultureel antropoloog en universitair docent bij de Nederlandse Defensie Academie. Voor haar promotieonderzoek onderzocht zij de rol van politieke praktijken en publieke percepties in morele verwonding onder militairen en veteranen. Momenteel leidt zij een interdisciplinair NWO NWA-onderzoeksproject gericht op contextuele dimensies van morele verwonding.

 

Workshop 3 – PTSS en verslaving
Deze workshop wordt gegeven door Joanne Will – Psycholoog en PhD candidate.
 

 

Kosten

NIP-lid                                               25 euro

Niet NIP-lid                                       125 euro

Student-lid SPS-NIP                       10 euro

Startend NIP-lid                               15 euro

 

We hopen 28 mei veel psychologen te kunnen verwelkomen!

 

Aanmelden 28 mei symposium