25
mei

Online dialoogsessies Goed werk in de gehandicaptenzorg

Praat je mee over aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg? Wat ervaar je als professional als het gaat om aantrekkelijk werk en wat zijn je ideeën zijn voor de (nabije) toekomst? 

Door te werken in de gehandicaptenzorg draag je elke dag bij aan een vitale samenleving waarin voor elk mens mogelijkheden zijn om mee te doen en zich te ontwikkelen.

 • Wat maakt het werk in de gehandicaptenzorg aantrekkelijk?
 • Wat kun je daar zelf aan doen?
 • Hoe werk je goed samen in een team?
 • Wat heb je van de organisatie nodig?

Deze en andere vragen komen aan de orde in de dialoogsessies die we dit voorjaar organiseren op donderdag 8 april en dinsdag 25 mei, van 15.30 tot 17.30 uur. Het zijn online bijeenkomsten waarin je in gesprek gaat met collega’s uit alle landstreken.

De dialoogsessies zijn een initiatief van: NIP, BPSW, NVAVG, NVO en V&VN, VGN, Wij willen gezien worden en VWS

 

Onderwerpen

 • Reflectietijd
  We beamen het belang van reflectie voor continue verbetering van de zorg. De kunst is om reflectietijd te organiseren en het ook echt te doen. De corona-periode zet reflectietijd flink onder druk. Hoe kunnen we reflectie een duurzaam onderdeel van het werk laten zijn?
 • Teamwerk
  We werken allemaal in een of meer teams, waarbij we zoeken naar manieren om de diversiteit optimaal te benutten. De kwaliteit van ons werk wordt mede bepaald door hoe mensen samenwerken als team. Hoe maken we goed teamwerk mogelijk? Welke condities zijn nodig? En hoe creëren we een veilige ontwikkelruimte voor teams?
 • Modern werkgeverschap
  De organisatie faciliteert professionals in het leveren van goed werk. Wanneer lukt dat wel en wanneer gaat daarin iets mis? Wat zijn goede voorbeelden van participatieve processen waarin iedereen kan meepraten over strategie en beleid? Ook het werven en vasthouden van nieuwe collega’s is een punt van aandacht.

 

Online dialoogvorm

We werken in de vorm van een World Café, je gaat in gesprek met collega’s over deze onderwerpen. Dat doen we kleine groepen en in drie opeenvolgende rondes. Je brengt eigen voorbeelden in en gaat door op wat collega’s inbrengen. Gedurende de sessie versterken we op die manier elkaars ideeën en scherpen we problemen aan. Je hebt veel ruimte om uiteenlopende onderwerpen te bespreken rond aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg.

De eerste dialoogsessie heeft op 1 december plaatsgevonden. Zo’n 35 mensen zijn met elkaar in gesprek gegaan over deze onderwerpen en hebben uitgewisseld over aanpakken uit hun eigen praktijk. Luister naar Wieke Sloven, ambulant gezinsbegeleider bij Makker, over haar deelname aan deze sessie:

 

Wat kan deelname je opleveren?

Met collega’s uitwisselen over je werk en hoe je dit aanpakt kan inspirerend zijn en energie geven. Dat hoor je ook in het verhaal van Wieke terug. Je vindt herkenning in de vragen die je in je praktijk tegenkomt en je deelt werkende aanpakken.

Tom Schoormans, begeleider gehandicaptenzorg Stichting SOVAK, neemt deel op 8 april en vertelt hieronder waarom hij de komende uitwisseling zo waardevol vindt:

 

Wat gebeurt er met de opbrengst?

Het is belangrijk te weten wat professionals ervaren als het gaat om aantrekkelijk werk en wat jullie ideeën zijn voor de (nabije) toekomst. Jullie verhalen en ideeën vormen de basis voor oplossingsrichtingen, die geschikt zijn om toe te passen in de gehandicaptenzorg. Daarbij zijn we niet alleen op zoek naar oplossingen die landelijke organisaties zouden moeten oppakken. We willen expliciet kijken naar wat jij zelf kunt doen, het team waarin je samenwerkt of de locatie waar je werkt. Daarnaast horen we graag wat je leidinggevende, bestuurder of de ondernemingsraad van de instelling waar je werkt zou kunnen oppakken.

 

Meedoen?

Denk na wat je zou willen bespreken of als agendapunt wilt inbrengen en heb het er alvast met je collega’s over. Zo hebben we een goede dialoog met elkaar en kunnen we een begin maken met de oplossing van knelpunten die jullie dagelijks ervaren.

Meld je aan via onderstaande button. Ongeveer een week voor de online bijeenkomst ontvang je een bevestiging met een link naar de bijeenkomst.

 

Aanmelden dialoogsessies