10
mrt

Dag 8 Winterschool: Diversiteit & Inclusie; duurzame inzetbaarheid van de diversiteit aan talent op de arbeidsmarkt

De sectie A&O van het NIP organiseert deze winter de A&O Winterschool, een aantal inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau. Op 10 maart is het onderwerp Diversiteit & Inclusie; duurzame inzetbaarheid van de diversiteit aan talent op de arbeidsmarkt. De dag wordt verzorgd door Drs. Henny Mulder en Drs. Gemma van Ruitenbeek van het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO), een expertisecentrum van de Universiteit Maastricht met (Prof.) Fred Zijlstra als Wetenschappelijk Directeur. CIAO is sterk in het uitvoeren en vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse praktijk. De Winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

De huidige arbeidsmarkt stelt hoge eisen aan mensen, dit heeft gevolgen op de inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden. Het percentage werkenden dat psychische vermoeidheid en burn-outklachten ervaart neemt al jaren toe, terwijl aan de andere kant een groeiende mensen door de toegenomen eisen niet kan participeren in de huidige arbeidsmarkt. In dit kader wordt vaak gesproken over ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, maar feitelijk heeft de arbeidsmarkt een afstand tot mensen gecreëerd. Werk is namelijk zo georganiseerd dat veel werknemers het werk niet duurzaam kunnen volhouden omdat de mentale belasting te groot geworden is. Hoe kunnen arbeidsorganisaties inzetbaar te maken en te houden? Wat zijn handvatten om een organisatie te transformeren naar een duurzame inclusieve organisatie? Henny Mulders en Gemma van Ruitenbeek nemen u vanuit wetenschappelijk oogpunt mee in oplossingsrichtingen voor de dagelijkse praktijk. Passend bij de onderwijsfilosofie van de Universiteit Maastricht is het didactisch concept van deze dag probleem gestuurd onderwijs.

Henny Mulders
Gemma van Ruitenbeek

 

 

In deze module van NIP Winterschool vertaalt zij beschikbare kennis en inzichten uit de wetenschap in handzame informatie en interventies voor de praktijk.

Ter voorbereiding op dit masterclass worden de cursisten geacht om onderstaande artikelen te bestuderen. Door middel van een eindopdracht, die de cursisten na de scholingsdag ontvangen, wordt de kennis van de cursisten getoetst. De cursist dient deze eindopdracht met een voldoende af te ronden om de accreditatiepunten toegekend te krijgen.

 

Verplichte literatuur:

 • Parker, S. K., Morgeson, F. P., & Johns, G. (2017). One hundred years of work design research: Looking back and looking forward. Journal of applied psychology102(3), 403.
 • Van Ruitenbeek, G., Mulders, H., & Zijlstra, F. (2019). Inclusief organiseren opent nieuwe perspectieven. Sociaal Bestek, 81(1), 46-48. https://link.springer.com/article/10.1007/s41196-019-0024-3
 • Van Ruitenbeek, G., van Lierop, B., Fermin, B., & Andriessen, S. (2018). Duurzame integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sociaal Bestek, 80(6), 20-22. https://link.springer.com/article/10.1007/s41196-018-0155-y
 • van Weeghel, J., Bergmans, C., Couwenbergh, C., Michon, H., & de Winter, L. (2019). Individual placement and support in the Netherlands: Past, present, and future directions. Psychiatric rehabilitation journal.
 • Hoofdstukken 1, 2 en 6 uit het WRR-rapport van: Engbersen, G.B.M.; Kremer, M.; Went, R.C.P.M.; & Boot. A.W.A. Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Den Haag 2020

Aanvullende literatuur

 • Van Ruitenbeek, G.M.C., Mulder, M.J.G.P., Zijlstra, F.R.H., Nijhuis, F.J. N., & Mulders, H.P.G. (2013). Een alternatieve benadering voor herontwerp van werk. Ervaringen met de methode Inclusief Herontwerp Werkprocessen. Gedrag & Organisatie, 26, 104–122.
 • Zijlstra, F., Mulders, H., & Nijhuis, F. (2012). Inclusieve organisaties. Op weg naar duurzame arbeidsparticipatie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken28(1), 22-30.
 • Lindsay, S., Cagliostro, E., Albarico, M., Mortaji, N., & Karon, L. (2018). A systematic review of the benefits of hiring people with disabilities. Journal of occupational rehabilitation28(4), 634-655.

De artikelen zullen na de aanmelding aan de cursist gemaild worden

Programma

9.00 uur            Inloop en registratie
9:30 uur            Start programma (module 1): Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt
Inventarisatie leervragen a.d.v. casuïstiek

10.00 uur          College; Het belang van diversiteit en inclusie in het licht van:

 • Psychologische waarden van werk;
 • Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt afgezet tegen de historische context van de organisatie van werk;
 • Gevolgen van demografische en technologische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de sociale zekerheid voor werkgevers en werknemers;
 • HRM-vraagstukken en duurzame inzetbaarheid;

11.00 uur          Opdracht

11.45 uur          College: Van design naar re-design van werk vanuit historisch en wetenschappelijk perspectief naar een praktisch toepasbare strategie voor (re)-design van kwalitatief           volwaardig werk

13:00 uur          Lunchpauze

14:00 uur          Start programma (module 2) Methoden voor inclusie
Opdracht

14.45 uur          Inclusief re-design in de praktijk

17:30 uur          Sluiting + Borrel

 

Doelgroep

De Winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP & Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Deelnemers krijgen 14 punten wanneer ze de opdracht met een voldoende afronden en de bijbehorende literatuur tot zich nemen (zonder eindtoets 7 punten)

 

Kosten voor deze dag:
Toegang NIP-leden:                  75 euro

Toegang niet leden:                  250 euro
Toegang studenten NIP:           25 euro
Toegang starters NIP:               40 euro

Organisatie: Sectie Arbeid & Organisatie

Locatie: HNK-gebouw, NIP-2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht

Aanmelden dag 8 Winterschool 10 maart