National Psychology Congress

 

Elk jaar organiseert de Nationaal Congres Commissie (NCC) een congres voor psychologiestudenten in Nederland. Het komende congres zal plaatsvinden op 13 november 2020. Het thema is:  The psychological funfair: which ride are you getting on?’ Door de coronacrisis zal het congres dit jaar voor het eerst online plaatsvinden! Meer informatie hierover ontvang zodra je een ticket hebt besteld.

Het Nationaal Psychologie Congres wordt georganiseerd om studenten meer informatie te geven over de mogelijkheden die er zijn na de studie. Er worden diverse lezingen gegeven die betrekking hebben op verschillende werkvelden. Hierdoor is het congres interessant voor iedereen! Tevens zullen tips worden gegeven over onderwerpen zoals de huidige stand van zaken in het werkveld, solliciteren en vervolgopleidingen. Het congres is de uitgelezen kans om een idee te krijgen van de vele toekomstmogelijkheden als psychologiestudent! Kijk voor meer informatie ook eens op de Facebookpagina van het Nationaal Psychologie Congres. Tips, suggesties of vragen? Neem dan contact op met de Nationaal Congres Commissie via nationaalcongres@spsnip.nl.


Every year the National Congress Committee (NCC) organizes a congress for psychology students in the Netherlands. The upcoming congress will take place on November 13, 2020. The theme is: ‘The psychological funfair: which ride are you getting on?’ Due to the current COVID-19 crisis, the congress will take place online for the first time this year! You will receive more information as soon as you have ordered a ticket.

The National Psychology Congress will be organized to give students more information about the possibilities after their studies. There will be several lectures related to different fields of work. This makes the congress interesting for everyone! There will also be tips on topics such as the current state of affairs in the field, applying for a job, and continuing education. The congress is the perfect opportunity to get an idea of the many future possibilities as a psychology student! For more information take a look at the Facebook page of the National Psychology Congress. Tips, suggestions or questions? Please contact the National Congress Commission via nationaalcongres@spsnip.nl.


Nationaal Congres Commissie SPS-NIP 2020
De commissie van dit jaar bestaat uit: Nora Ruzius (voorzitter), Rebecca Thomassen (vicevoorzitter), Anouk Aerts (secretaris), Kris van Harten (penningmeester), Lean Burggraaff (acquisitiefunctionaris), Tim Helmer (pr-intern) en Seber Faraj (pr-extern).


National Congress Commissittee SPS-NIP 2020
This year’s committee consists of: Nora Ruzius (president), Rebecca Thomassen (vice-president), Anouk Aerts (secretary), Kris van Harten (treasurer), Lean Burggraaff (acquisition officer), Tim Helmer (internal promotion officer) and Seber Faraj (external promotion officer).


Interesse, tips, suggesties of vragen?
Wil je op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten? De activiteiten van de Nationaal Congres Commissie zijn te vinden in de SPS-NIP agenda. Ook kun je ons volgen op Facebook. Tips, suggesties of vragen? Neem dan contact op met de Nationaal Congres Commissie via nationaalcongres@spsnip.nl.


Interested, tips, suggestions, or questions?
Would you like to be kept informed about our activities? The activities of the National Congress Commission can be found on the SPS-NIP agenda. You can also follow us on Facebook. Tips, suggestions, or questions? Please contact the National Congress Commission via nationaalcongres@spsnip.nl.


 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Studenten-lidmaatschap

Studeer jij psychologie? Word dan nu lid van SPS-NIP. Het lidmaatschap biedt studenten talloze voordelen
Word lid