Lezingen

De Stedelijke Besturen organiseren jaarlijks per universiteit diverse op zichzelf staande lezingen. Tijdens deze lezingen passeren zeer uiteenlopende en actuele onderwerpen, die doorgaans buiten het normale curriculum van de studie vallen, de revue.

Middels de verschillende lezingen wordt beoogd de studenten te informeren over de verschillende vakgebieden en toekomstmogelijkheden binnen de psychologie. Hierbij wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk kanten van de psychologie te belichten. Het afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld lezingen verzorgd over terrorisme, pedofilie, neuromarketing en orthorexia.

De bijzondere en spraakmakende onderwerpen worden veelal gecombineerd met uiterst bekwame en interessante sprekers. Tevens wordt in veel gevallen de lezing van de initiële spreker aangevuld door het verhaal van ervaringsdeskundigen of psychologen uit de praktijk die onderliggende mechanismen blootleggen. Middels deze combinatie van sprekers en invalshoeken wordt betracht de stof levendiger te maken, het empathisch vermogen van de studenten aan te spreken en de aankomende psychologen inzichten te bieden in bepaalde problematiek vanuit meerdere perspectieven.

Gedurende de lezing en na afloop van de lezing is er de gelegenheid om de spreker vragen te stellen. Daarnaast kunnen vragen ten aanzien van SPS-NIP beantwoord worden door het Stedelijk Bestuur of een bestuurslid van het Landelijk Bestuur van SPS-NIP. Voor elke lezing wordt er een Facebookevenement aangemaakt, waar men specifieke informatie kan vinden over de desbetreffende lezing en de link voor het aanmelden. Ook verstrekken universiteiten doorgaans colloquiumpunten aan de studenten voor het bezoeken van onze lezingen verspreid over verschillende steden.

Ben je benieuwd naar de lezingen die op jouw universiteit worden georganiseerd?

Houd dan onze agenda in de gaten en like de Facebookpagina van het Stedelijk Bestuur op jouw Universiteit om al diens activiteiten te kunnen volgen. Graag tot snel!