Experience Your Future

In de maanden februari, maart, april en mei organiseren de Stedelijke Besturen van de Sectie Psychologie Studenten van het Nederlands Instituut van Psychologen (SPS-NIP) de jaarlijkse Experience Your Future dagen, speciaal voor psychologiestudenten.

Het doel van de Experience Your Future dagen is om psychologiestudenten kennis te laten maken met de verschillende specialisaties binnen de psychologie, opleidingsmogelijkheden dan wel registraties na het behalen van een master psychologie én hen kennis te laten maken met het werkveld van de psychologie. De Stedelijke Besturen spelen hierbij direct in op datgene waar de meeste vraag naar is onder de psychologiestudenten binnen de desbetreffende universiteit. Veelal betekent dit dat de sprekers die de lezingen verzorgen afgestemd worden op de verschillende studierichtingen en specialisaties binnen de universiteit. De professionals belichten het werkveld waarbinnen zij actief zijn en verstrekken daarbij gedetailleerde informatie voor wat betreft de (postmaster)opleidingswegen die zij daartoe bewandeld hebben. Persoonlijke ervaringen worden gedeeld en up-to-date tips en tricks voor de studenten worden verstrekt. Door de verschillende mogelijkheden binnen de psychologie te belichten, wordt beoogd de toekomstige studiekeuzes (betreffende minor en master) en loopbaankeuzes van de psychologiestudenten te vergemakkelijken.

Gedurende deze dagen worden er naast uiteenlopende carrièregerichte lezingen doorgaans workshops aangeboden, zijn er Beroepscoaches en/of loopbaancoaches aanwezig en is er een gezellige en inspirerende informatiemarkt, waar bijvoorbeeld verschillende relevante vrijwilligerswerkorganisaties en bedrijven uit de private sector openstaande vacatures aanbieden. De psychologiestudent kan persoonlijk loopbaanadvies inwinnen, zijn of haar CV laten checken als ook een professionele LinkedInfoto laten maken. De Experience Your Future dag is aldus dé carrière-dag speciaal voor de psychologiestudent.

Deze carrière-dag vindt jaarlijks plaats in elke stad waar de universitaire studie psychologie wordt aangeboden, dus ook in jouw studentensteden als lid kun je natuurlijk gratis of met korting deelnemen aan de gehele dag! Graag tot ziens bij de Experience Your Future dag van onze Stedelijke Besturen!

Ben je benieuwd en wil je alvast even de sfeer proeven van een Experience Your Future dag?
Bekijk dan hier de aftermovie (Gemaakt door Lumae) van de zeer geslaagde Experience Your Future dag van het Stedelijk Bestuur Leiden (ook wel bekend als: PTP Congres), welke mede georganiseerd is door de plaatselijke studievereniging Labyrint. Deze dagen waarbij de beroepsmogelijkheden van de psycholoog centraal staat worden namelijk vaak gezamenlijk met een lokale studievereniging georganiseerd.