2
jun

Actieagenda voor steun bij eetstoornisproblematiek

Samen met patiëntenverenigingen en andere partijen komt het ministerie van VWS met een actieagenda. Een factsheet en handreiking voor professionals zijn in de maak.

Doel is dat wordt voorkomen dat jongeren in aanraking komen met pro-ana, een beweging waarbij jongeren met eetproblematiek online schadelijke informatie, beeldmateriaal en tips uitwisselen om verder af te vallen. Hieronder bevinden zich ook pro-ana coaches die uit zijn op seksueel materiaal. Om dit te bereiken zet de actieagenda in op positieve alternatieven via social media, handvatten voor (zorg)professionals en verantwoorde berichtgeving in de media over eetstoornisproblematiek en pro-ana.

 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS):

“Met deze actieagenda bundelen we de krachten van de Rijksoverheid en patiëntverenigingen, hulpinstanties en deskundigen in het tegengaan van pro-ana. Door in te zetten op preventie en alternatieven die steun bieden, kunnen we jongeren beter helpen bij eetstoornissen”.

Deze actieagenda is een samenwerking van patiëntenvereniging WEET, Proud2bme, 99 gram, IkOokVanMij (IOVM) en het ministerie van VWS. Daarnaast zijn ook de politie, CKM, Centrum Seksueel Geweld (CSG), Nederlands Jeugd Instituut (NJI), Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP), NIP, branchevereniging de Nederlandse GGZ, landelijk samenwerkingsverband K-EET, Stichting Kiem, Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) en het ministerie van J&V betrokken geweest bij de totstandkoming.
 

Sociale media

Vanuit de actieagenda wordt gezorgd dat positieve sites en chatfuncties online beter vindbaar zijn. Ook wordt actief gebruik gemaakt van fora, chats en sociale platforms om jongeren met een eetstoornis beter te bereiken en steun te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat jongeren steun zoeken op pro-ana websites.

 

Informatie voor professionals uit de zorg- en strafketen

Betrokken partijen ontwikkelen een factsheet en handreiking, waarmee professionals worden geïnformeerd over de stappen die zij kunnen zetten om een jongere te helpen en eventueel melding of aangifte te doen bij de politie. Ook wordt bij de politie de kennis vergroot over wat de signalen zijn die duiden op pro-ana en waar naartoe kan worden verwezen voor hulp.

 

Meer informatie