28
jan

Aanvulling op handreiking bezoek verpleeghuiszorg

Het OMT heeft zich op 22 januari jl. gebogen over de uitwerking van de handreiking Bezoek en sociaal contact, corona in verpleeghuizen (pdf) waar sinds 17 september mee gewerkt wordt. Er is een aanvullend advies op de handreiking geformuleerd.

Vanwege de Britse variant, adviseert het OMT het volgende:

Met een bezoekersregeling van 2-3 vaste personen per bewoner per week (de ‘bezoek-bubble’), waarvan 1 persoon per dag op bezoek komt bij de bewoner, wordt het bezoek voor de bewoner niet te veel beperkt en is het risico op insleep van corona beperkt. Een strakke triage voor de bezoekers, ruimere bezoektijden waardoor spreiding van bezoekers bewerkstelligd wordt, een medisch mondneusmasker en goede handhygiëne zijn daarbij essentieel. Voor vrijwilligers kan eenzelfde beleid, maar dan per unit/afdeling gevolgd worden.

De partijen die hebben gewerkt aan de handreiking hebben besloten dat de handreiking hiervoor niet aangepast hoeft te worden, maar dat dit advies geldt als een aanvulling op de bestaande handreiking. De handreiking blijft dus richtinggevend.

Dit betekent dat je maatwerk kunt blijven bieden, bijvoorbeeld in de palliatieve fase. Zodra de omstandigheden beter worden, biedt de handreiking alle ruimte om de maatregelen te verruimen.