1
jul

Aantal suïcides in 2019 gelijk gebleven, maar vijf per dag is te veel

Op 1 juli zijn de cijfers over zelfdoding in 2019 bekend gemaakt door het CBS. Met 1.811 is het aantal bijna gelijk gebleven. Maar dagelijks overlijden nog steeds vijf mensen door zelfmoord, een veel te hoog aantal. 

Wil je als psycholoog je deskundigheid vergroten op het gebied van preventie? Kom om te beginnen (met korting) naar het Congres Suïcidepreventie op 10 september 2020.

 

Grootste risicogroep

In 2019 was er een toename in aantal overlijdens onder jongeren tot 20 jaar (67 ten opzichte van 51 in 2018). Maar de grootste groep die overlijdt door zelfmoord zijn mannen tussen de 40 en 70 jaar oud. Vooral bij mannen van middelbare leeftijd komt zelfmoord veel voor. Alertheid is juist nu belangrijk.

Door de coronacrisis zijn zij mogelijk nog kwetsbaarder geworden omdat risicofactoren zoals eenzaamheid, isolement en verlies van inkomsten zijn toegenomen. Sinds maart 2020 wordt het aantal zelfdodingen wekelijks geregistreerd door de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie.

113 Zelfmoordpreventie stelt dat na elke suïcide onderzocht zou moeten worden wat de achtergrond is, zodat er steeds meer kennis is hoe zelfmoord voorkomen kan worden. Deze methode, psychologische autopsie, is toegepast door de wetenschappelijke onderzoeksgroep die suïcides onder tieners in 2017 onderzocht. Het NIP zat in de begeleidingscommissie van dat onderzoek.

 

Congres 10 september 2020

Op Wereld Suïcide Preventiedag, 10 september, organiseert RINO Amsterdam, samen met onder meer het NIP, het congres Suïcidepreventie – van goedbedoelend naar professioneel.

Het zou makkelijk zijn geweest het congres te cancelen in verband met de coronacrisis. Maar misschien is er geen periode urgenter dan nu om kennis op te doen of te versterken over dit belangrijke onderwerp. Daarom is er gekozen voor een innovatieve manier om het congres door te laten gaan: een hybride vorm van deelname.

Kom kijken en luisteren naar vooraanstaande keynote-sprekers en workshopleiders, uit binnen- en buitenland, in het Beatrixtheater in Utrecht of thuis vanachter je computer. Sprekers zijn onder meer David A. Jobes, Ad Kerkhof, Remco de Winter, Jos de Keijser en Bert van Luyn.

Ook staatsecretaris Paul Blokhuis komt naar het congres. Hij zal een speech houden en samen met de vrouw van Jan Mokkenstorm de eerste Jan Mokkenstormprijs uitreiken. Psychiater Jan Mokkenstorm (1962 – 2019) was de oprichter van 113 Zelfmoordpreventie.

Bekijk de introfilm over het congres:

 

Suïcidepreventiecongres: van goedbedoelend naar professioneel | 10 september 2020

Het NIP is partner van het congres en er geldt een korting voor NIP-leden (NIP tarief: € 295, regulier tarief: € 325). Er geldt een early bird tarief tot en met 1 augustus 2020 (voor NIP-leden € 265).