23
sep

Aangepaste richtlijn GGZ en corona

Nu op 25 september de 1,5 meter afstand regel vervalt, is er ook weer gekeken naar de richtlijn GGZ en corona. 

Instellingen willen natuurlijk nog steeds een veilige en gezonde omgeving zijn voor patiënten, naasten, bezoekers en medewerkers. In de richtlijn is daarom de aanbeveling opgenomen dat organisaties eigen beleid m.b.t. 1,5 meter en gebruik van mondkapjes kunnen formuleren. Beleid dat strenger kan zijn dan wat de Rijksoverheid voorschrijft.

Organisaties in de ggz moeten, net als alle andere werkgevers, voor een veilige werkomgeving zorgen, zodat de medewerkers niet besmet kunnen raken door bijvoorbeeld andere collega’s. Wat werkgevers daarin wel en niet mogen controleren, is momenteel onderwerp van een landelijke discussie.

 

Over de richtlijn GGZ en corona

De richtlijn GGZ en corona is een levend document. Zodra beleidswijzigingen of andere ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, komt de werkgroep weer bijeen om te inventariseren of aanpassing van de richtlijn nodig is. In het versiebeheer bij de richtlijn kan je alle wijzigingen van het afgelopen jaar teruglezen.

De richtlijn vind je voortaan in het A-Z overzicht onder de C van corona; de meest logische plek in het overzicht. De richtlijn blijft wel GGZ en corona heten.