9
sep

10 september: Wereld Suïcide Preventie dag

Op 10 september 2021, is het Wereld Suïcide Preventie dag. Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Het NIP draagt hier graag aan bij: onder andere als mede-organisator van het congres en door het lanceren van een handreiking voor psychologen.

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan suïcide. Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren van 10 tot 25 jaar. Daarnaast doen 135 mensen per dag een suïcidepoging. Zo’n 40 van hen wordt hiervoor behandeld op de spoedeisende hulp. Het is van groot belang dat we ons volop blijven inzetten om het aantal suïcides en suïcidepogingen terug te dringen. Vooral door kennis over effectieve suïcidepreventie te vertalen in concrete plannen en acties.

 

Suïcidepreventiecongres 2021 ‘Wanhoop en hoop; hand in hand’

Het NIP is mede-organisator van het Suïcidepreventiecongres 2021Wanhoop en hoop; hand in hand’ dat op 10 september live wordt gestreamd vanuit Felix Meritis in Amsterdam. Het congres gaat over samenwerking tussen cliënten, professionals, naasten en ervaringsdeskundigen. Er is een uitgebreid programma opgesteld met uiteenlopende presentaties, een keynote en een rondetafeldebat.

 

Live aanwezig: Merlijn Kamerling

Tien jaar na de dood van zijn vader ging Merlijn Kamerling op zoek naar een completer beeld van zijn vader, Antonie Kamerling. Het leven en de dood van Antonie Kamerling staat bij vele mensen in het geheugen gegrift. Zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader. In zijn zoektocht naar wie Antonie was bezoekt Merlijn o.a. familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. In zijn boek ‘Nu ik je Zie’ word jij als lezer meegevoerd in deze zoektocht.

Merlijn zal o.a. live op het podium worden geïnterviewd door dagvoorzitter Derek de Beurs.

 

Nieuwe handreiking voor psychologen: Vertrouwensrelatie en beroepsgeheim bij (preventie van) suïcide

Tijdens het congres wordt ingegaan op de samenwerking tussen cliënten, professionals, en naasten. Voor psychologen geldt daarbij soms de lastige afweging tussen de vertrouwensrelatie met clienten en het betrekken van naasten bij de behandeling. Om hen te helpen bij die afweging heeft het NIP een handreiking gemaakt voor psychologen.

 

Landelijke Agenda Suïcide-agenda

Het is de missie van het NIP om het thema suïcidepreventie structureel een plek te geven in de opleiding van psychologen, maar ook na de opleiding aandacht te blijven besteden aan het toepassen van de kennis in de praktijk (via gerichte bij- en nascholing en intercollegiale intervisie). Vanuit die missie zijn we als NIP al langere tijd betrokken bij de Landelijke Agenda Suïcide-agenda. Doel van de agenda is om suïcidepreventie in verschillende domeinen op de kaart te zetten en activiteiten op dit gebied uit te breiden.

 

Lancering campagne ‘1K Z1E J3’ door 113

Deze nieuwe campagne van 113 die op 10 september wordt gelanceerd is onderdeel van de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie en richt zich op jongeren en mannen van middelbare leeftijd. Via de boodschap ‘1K Z1E J3’ (stimu)leren we de omgeving van mensen die worstelen met zelfmoordgedachten om het moeilijke gesprek over mentale gezondheid en suïcidale gedachten te voeren. Hoe meer mensen 1K Z1E J3 uitdragen, hoe meer mensen écht gezien worden, hoe meer gesprekken worden gevoerd en hoe minder mensen radeloos en eenzaam sterven door zelfdoding.

 

Hoe doe je mee?

 

Wat gebeurt er nog meer?

  • Het NIP zet zich binnen de agenda vooral in om suïcidepreventie een structurele plaats te geven in de opleiding van hulpverleners, waaronder psychologen. Zie het themadossier op de website.
  • Ook tijdschrift De Psycholoog besteedt regelmatig aandacht aan het onderwerp: zie het interview met Britt van Beek voor de juli-editie van het NIP-katern van De Psycholoog en de artikelen over suïcide in De Psycholoog