Start Opleiding Lichaamsgerichte Psychologie

De Opleiding Lichaamsgerichte Psychologie (LGP) is het weekend van 16 en 17 september 2017 van start gegaan gaan – een heugelijk feit! De Scholingscommissie van de sectie LWP heeft dit onderwijs de afgelopen jaren inhoudelijk voorbereid. Een belangrijk speerpunt is dat in de opleiding verschillende stromingen, methodieken, diagnostiek en interventies van het veld in zowel praktische als wetenschappelijk zin aan bod komen en naast GZ-, KP- en PT- ook basispsychologen met de eerste 2 modulen mee kunnen doen.

Vorig jaar september ben ik als oud-voorzitster, die de commissie destijds in samenwerking met het bestuur deze opdracht hadden gegeven, samen met Grieteke Pool, scholingscommissie lid en hoofdopleider, in contact getreden met Marieke van Dam, directeur RINO Amsterdam. Daar werden we hartelijk ontvangen en hebben we met gepaste inspanning en in afstemming met de Registratiecommissie, een mooi product kunnen neerzetten! Op 20 mei 2017 hebben we gezamenlijk een informatiemiddag vorm gegeven over de opleiding. Er zijn intussen 11 deelnemers begonnen met Module A, een mooie groepsgrootte. In overleg met RINO-Amsterdam hebben we besloten dat we, vanwege de opstartfase en in het kader van studeerbaarheid, voorjaar 2018 nieuwe belangstellende mensen, die Module A nog niet hebben gevolgd, zullen faciliteren om te kunnen instromen in Module B; later in 2018 kunnen zij dan Module A volgen. De beoogde groep voor Module B kan dus bestaan uit (een deel van) de deelnemers van de gestarte Module A en eventueel enkele nieuwe deelnemers, die Module A nog niet hebben gevolgd. Kijk voor het programma op https://www.rino.nl/cursus/lichaamsgerichte-psychologie

Dank voor diegene die bij hebben gedragen aan deze unieke Opleiding!

Lonneke Albers
Scholingscommissie sectie LWP