Intersector

Welkom bij de Intersector

De Intersector kenmerkt zich door een grote diversiteit aan psychologen die op vele ‘nieuwe’en ‘specifieke’ gebieden binnen de psychologie werken: de gezondheidszorg, de arbeid- en organisatiesector of de jeugdzorg. De Intersector richt zich op de gemeenschappelijke belangen (marketing, kwaliteitsontwikkeling, kennisuitwisseling en profilering) van zijn diverse sectieleden en heeft als motto: Eenheid in verscheidenheid.

De secties die onder de Intersector vallen zijn:

Ook de psychologiestudenten en de sectie Startende Psychologen (voorheen de IJsbrekers) vallen onder de Intersector.

Onderwerpen voor de (directe) toekomst van de Intersector zijn:

  • In de markt zetten van de psycholoog met een specifieke deskundigheid, zoals het opstellen van beroepsprofielen, public relations en het inspelen op politiek- maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Kwaliteitsontwikkeling van de psycholoog in verschillende werkvelden, zoals het uitwerken en operationaliseren van de diverse registratieregelingen, het verzorgen van opleidingen en bij- en nascholingstrajecten.
  • Zichtbaarheid van de specifieke deskundigheden buiten het NIP.
  • De drie andere sectoren informeren over de specifieke deskundigheid van de psychologen van de Intersector met behulp van gezamenlijk workshops of congressen en studiedagen.
    Hiernaast vindt u informatie over de activiteiten en doelstellingen van iedere sectie.

Wilt u lid worden van het NIP en zich aansluiten bij een van de secties?  U kunt hier lid worden van de Intersector.

Bij de secties vindt u informatie over de activiteiten en doelstellingen van iedere sectie.

Informatie over de registraties

 

Vind een psycholoog

Bent u op zoek naar een psycholoog? Raadpleeg dan de zoekfunctie Vind een psycholoog op onze website en zoek op naam, registratie of plaats.

 

 

Contact

Intersector
Nicole Janssen
Coördinator Intersector
Postbus 2085
3500 GB Utrecht
T (030) 820 1500
intersector@psynip.nl