Nieuwsbrief Verslavingspsychologie

De nieuwsbrief van de sectie Verslavingspsychologie Psychologie bevat verslaglegging van activiteiten van de sectie, de agenda en actualiteiten op het vakgebied. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? Mail uw kopij naar sectiefp@psynip.nl