POH-GGZ in de praktijk

‘Een drukke, maar zeer interessante functie’ zo omschreef Iris van der Meer haar baan als POH-GGZ’er tijdens een voorlichtingsavond van het NIP over de ggz en de betekenis daarvan voor startende psychologen.

 

POH-GGZ

Van der Meer noemde de functie als POH-GGZ’er zeer uitdagend en een interessante plek voor startende psychologen. Je komt met verschillende klachten en problemen in aanraking:  ‘De aard van de problemen verschilt. De ene keer volstaat een goed gesprek, de andere keer gaat het om ernstigere problematiek waarvoor je moet doorverwijzen.’

Soms vindt Van der Meer het jammer om door te verwijzen, ‘Het zijn relatief korte contactmomenten. Wanneer het nodig is om meer hulp te bieden, en het soms inhoudelijk interessanter wordt, moet je doorverwijzen. Als psycholoog wil je soms graag zelf iemand verder helpen.’

Volgens Iris is dit ook onlosmakelijk verbonden met de functie. Het hoort ook gewoon bij deze functie om ervoor te zorgen dat iemand uiteindelijk de beste behandeling krijgt, stelt ze.

 

Tips
  • Blijf op zoek naar supervisie en intervisie wanneer je solo aan de slag gaat binnen een huisartsenpraktijk.
  • Gedurende de dag komt er veel voorbij. Goed je tijd indelen is écht belangrijk.

 

Wijzigingen in de ggz (2014)

Naast de praktijkervaring van Iris van der Meer, besloeg een groot deel van de bijeenkomst een informatieve presentatie over de veranderingen in de ggz. Bas Wijffels, senior beleidsmedewerker van het NIP, vertelde over de ontwikkelingen in de ggz en de perspectieven voor de startende psycholoog. Er werd sterk benadrukt om niet alleen te kijken naar werk binnen de ggz maar ook naar de mogelijkheden daarbuiten. Weten wat er allemaal nog meer is gezegd?