Gedragsverandering en klimaat

NIP Expertgroep Klimaat- en Gedragsverandering

De klimaatverandering vraagt om een massale en radicale gedragsverandering van mensen. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te kunnen halen moeten veranderingen in levensstijl plaatsvinden op systeemniveau in alle aspecten van de samenleving (denk bijvoorbeeld aan verduurzamen van huizen, CO2-reductie van bedrijven, duurzaam vervoer, of het eten van minder vlees en zuivel). Psychologie van gedragsverandering speelt dan ook een essentiële rol bij de huidige klimaatvraagstukken.

Belang van gedragsverandering
Ook het nieuwste rapport van het klimaatpanel IPCC stelt dat gedragsverandering een sleutelrol speelt in de oplossing van de klimaatcrisis (zie ook deze samenvatting). Gedragsverandering is essentieel om de noodzakelijke klimaatdoelen op nationaal en globaal niveau te halen. Alleen technologische oplossingen zijn onvoldoende. Het IPCC stelt in haar scenario’s dat gedragsverandering kan leiden tot zo’n 40% tot wel 70% minder uitstoot van broeikasgassen in 2050.

Om te zorgen dat er maximaal gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke en praktijkkennis over klimaat gerelateerde gedragsverandering, heeft het NIP de ‘Expertgroep Klimaat- en Gedragsverandering’ opgericht.

 

Bekijk hier het klimaatdossier van tijdschrift de Psycholoog.