Najaarsevent Uit vrije wil? - 11 oktober 2019

We vinden dat we beslissingen zelf nemen. Sterker nog, autonomie is zelfs een van de drie basisbehoeften uit de zelf-determinatie theorie (Deci en Ryan, 2000). In hoeverre wordt door ons toedoen de vrije wil of de autonomie die mensen ervaren beïnvloed? En hoe ver mogen we daarin gaan? Waar ligt de grens van liberaal paternalisme naar bemoeizucht? Tijdens ons najaarscongres (11 oktober 2019 gingen  sprekers uit de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven hier dieper op in.