Seksualiteit & Diversiteit

De sectie Seksualiteit & Diversiteit werkt nauw samen met het NVO (beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen). Het NIP en het NVO organiseren vanuit het samenwerkingsverband Seksualiteit & Diversiteit NIP-NVO 2 à 3 themabijeenkomsten per jaar. Heeft u interesse in het thema en wilt u wilt samenwerken en kennis delen met specialisten uit verschillende vakgebieden? Als NIP-lid krijgt u een aanzienlijke korting op deelname aan activiteiten.