Magazijn Shared Decision Making

Samen beslissen, gedeelde of gezamenlijke besluitvorming, shared decision making, het zijn allemaal termen die gaan over verbetering van de communicatie tussen hulpverlener en de patiënt. Onderzoek toont aan dat Samen Beslissen in de ggz:

  • bijdraagt aan beter geïnformeerde patiënten wat betreft hun ziekte en behandelopties;
  • de patiënt meer regie geeft en stimuleert om actief betrokken te zijn bij besluiten over de behandelopties;
  • positieve invloed heeft op patiënttevredenheid en therapietrouw.