Magazijn Ervaringsdeskundigen in de ggz

In dit magazijn vindt u achtergrondinformatie over de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz.