Ervaringsdeskundigen in de ggz: de geïnterviewden

Het NIP interviewde vier experts over het onderwerp Ervaringsdeskundigen in de ggz. Lees meer over de geïnterviewden en bekijk de volledige interviews.

 

Peter Pierik

Peter Pierik is ervaringswerker op de crisisafdeling bij Mediant. Hij is sinds begin jaren ’90 betrokken bij diverse landelijke projecten en commissies op gebied van cliëntparticipatie, en bij verschillende activiteiten rond dwang en drangreductie op instelling. Bij Saxion is hij docent en betrokken bij de opleiding tot ervaringswerker.

Lees het interview en bekijk de film

 

Jan Derksen

Prof. dr. Jan Derksen is universitair hoofddocent psychodiagnostiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar psychodynamische psychotherapie aan Vrije Universiteit Brussel. Ook heeft hij een eigen praktijk voor psychodynamische psychotherapie.

Lees het interview en bekijk de film

 

 

Hanneke Pols

Hanneke Pols is wijkverpleegkundige in Rozenburg, een dorpje onder de rook van Rotterdam. Ze is de trotse tante van twee nichtjes. Toen ze 25 was, werd ze voor het eerst manisch. Een paar jaar later kreeg ze de diagnose bipolaire stoornis.

Lees het interview en bekijk de film

 

Wilma Boevink

Wilma Boevink is sociaal wetenschapper en werkzaam bij het Trimbos-instituut. Ze is tevens ervaringsdeskundige. Ze staat aan de wieg van de herstelbeweging en HEE (Herstel, Empowerment Ervaringsdeskundigheid) en promoveerde op een onderzoek naar HEE. Ze richt bij het Trimbos het User Researcht Center op, een netwerk van ervaringsdeskundige onderzoekers.

Lees het interview en bekijk de film