Ambulantisering in de ggz: de geïnterviewden

Het NIP ging in gesprek met vier experts over het onderwerp Ambulantisering in de ggz. Lees meer over de geïnterviewden en hun visie op het thema.

Bernice Maschhaupt

Bernice Maschhaupt

Bernice Maschhaupt is GZ-psycholoog en werkt bij Mentrum, een organisatie in Amsterdam waar mensen met een ernstige psychiatrische aandoening terecht kunnen voor een specialistische, intensieve behandeling en voor begeleiding en zorg. Maschhaupt maakt deel uit van een FACT-team in Amsterdam Oost. Het team biedt ambulante zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Lees het visiestuk (pdf) en bekijk de film

 

Nico Moleman

Nico Moleman

Nico Moleman is psychiater en oprichter en bestuurder van BuurtZorgT, een ggz-organisatie geënt op het model van BuurtZorg. BuurtZorgT – de T staat voor Therapie – behandelt mensen met complexe psychische of psychiatrische problemen in hun eigen omgeving en richt zich daarbij op herstel van de cliënt en op het herstel van diens contacten met de omgeving.

Lees het visiestuk (pdf) en bekijk de film

Ilja Kiesenberg

Ilja KiesenbergIlja Kiesenberg werkt als ervaringsdeskundige bij Pro Persona, een organisatie die hulpvragen behandelt op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. Kiesenberg zit er in het FACT-team voor Psychose en EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen). Hij biedt herstelondersteunende zorg. Daarnaast geeft hij de cursus ‘Herstellen doe je zelf’, een cursus die cliënten bewust maakt van wat ze zelf kunnen bijdragen aan hun herstel.

Lees het visiestuk (pdf) en bekijk de film

 

Hans Kroon

Hans Kroon

Hans Kroon is hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering aan Tilburg University, een leerstoel die gefinancierd wordt door het Trimbos-instituut. Op 14 december 2018 sprak hij zijn oratie uit: ‘Psychiatrie en samenleving: zoeken naar verbinding.’ Naast zijn baan als hoogleraar werkt hij aan het Trimbos-instituut, waar hij sinds 1997 leiding geeft aan het programma ‘Re-integratie’. Intensieve ambulante zorg is een van de onderwerpen binnen dat onderzoeksprogramma.

Lees het visiestuk (pdf) en bekijk de film