Ambulantisering in de ggz

Ambulantisering van de ggz – het optuigen van zorg in de eigen leefomgeving – zou voor mensen met ernstige psychische problemen tot grote verbeteringen leiden: toegenomen kwaliteit van leven, betere herstelmogelijkheden, meer sociale inclusie en minder stigma. Een mooi ideaal in een weerbarstige praktijk, illustreert de huidige staat van de ambulante ggz in Nederland. Waar de reductie van bedden voortvarend ter hand genomen is, lijkt de ontwikkeling van ambulante alternatieven achter te blijven.

 

Ambulantisering: een goed idee?

Uit recent onderzoek is gebleken dat veel mensen met ernstige psychische problemen zich eenzaam voelen, geen werk hebben en dat de zorg die er is niet aansluit bij hun behoeften. Is ambulantisering dan eigenlijk wel zo’n goed idee? En als dat het geval is, wat moet er dan gebeuren om er daadwerkelijk de beoogde vruchten van te kunnen plukken?

Onder meer die vragen legde het NIP voor aan vier ter zake kundigen: GZ-psychologe Bernice Maschhaupt, hoogleraar Hans Kroon, ervaringsdeskundige Ilja Kiesenberg en bestuurder Nico Moleman.

 

Bekijk de film

Like en deel de film op het NIP YouTube-kanaal